Midraş İslami kültürde tefsir ile eşdeğerdir. Aynı zamanda bu amaçla yazılan kitaplara da midraş denir.

Şimdi biri kalkıp dese ki: “Bu iddiaları seslendiren bir cindir. Nusaybin Cin kabilesindendir. Onun için bu cinin tuzağına düşmemek gerekir. Eğer gerçekten cin değilse kendini -yedi sülalesinden itibaren- hiçbir cinle irtibatlarının olmadığını ispat etsin!..” ne diyecektir?

Bu adam insan olduğunu ispat edebilir mi? Kesinlikle -bu tarzda- ispat edemez. 

Demek ki spekülasyonlarla akılların midesini bulandırmak çok kolaydır.

Oysa bu tür spekülasyonlar; akıl yoksunu, ilim yoksulu ve palavradan başka bir serveti olmayan adamların işidir.

– Bu akıl fukarası adamlara göre, Kur’an’da olup da Tevrat’ta olmayan her şey yanlıştır. Bu iddia sahibi, ya fanatik bir Yahudidir ya bir Hristiyandır yahut da objektif bakmak yerine dine saldırmayı tercih eden bir Ateisttir ki, yerine göre Tevrat’la Kur’an’ı, yerine göre de Kur’an’la  Tevratı vurmaya çalışır.

– Bütün serveti dinsizlikten ibaret olan bu akıl yoksunu zavallıya göre, Midraş’taki bilgiler Kur’an’ın alıntı kaynağı ise, şu bilgilere ne diyecek?

Haşa Hz. Muhammed (asm), yaşadığı dönemde Tevrat’tan kopya çekmek isteseydi, Tevrat dururken onun bir tefsiri olan Midraş’a tevessül eder miydi? Oysa ki, tam tersine Kur’an’da bizzat Tevrat’a aykırı, Tevrat’tan farklı olarak anlatılan onlarca konunun yer aldığı ayetler vardır. Onlardan biri de Yusuf peygamberin kıssasıdır. Tevrat’ta, Hz. Yusuf’un rüyasını kardeşlerine anlattığı, Kur’an’da ise anlatmadığı ifade edilmektedir. Tevrat’taki ifadeler şöyledir:

“Ve Yusuf rüya görüp kardeşlerine bildirdi ve ondan daha ziyade nefret ettiler. Ve onlara dedi: rica ederim gördüğüm bu rüyayı dinleyin…” (Tekvin, 37/5-6)

Kur’an’daki söz konusu ayetlerin meali ise şöyledir:

“Hani Yusuf babasına demişti ki: Babacığım, ben on bir yıldız ile Güneşin ve Ayın bana secde ettiklerini gördüm. (Babası) Yavrucuğum, dedi, rüyanı kardeşlerine anlatma; sonra sana bir oyun oynarlar. Hiç kuşkusuz şeytan, insan için açık bir düşmandır.” (Yusuf, 12/4-5).

Özetlersek:

a) Kur’an’ın Midraş’tan alıntı olduğunu söyleyen kimse, bu iddiasını ispat etmek zorundadır. İlginçtir, iddiacı sadece iddia ettiğini delil kabul etmekte ve “İşte bu hata kuranın midraş metinlerinden kopyalandığının sarsılmaz kanıtı” demekten utanmamaktadır. Eğer iddiaların ispat şekli böyle ise, yukarıda ifade edildiği gibi, “Bu adam Nusaybin cinlerinden bir cindir.” iddiası da kesinlik kazanmıştır.

b) Yukarıda gösterildiği üzere, Hz. Yusuf ile ilgili kıssada Kur’an ayetlerinin bırakın –Midraş ifadelerini- bizzat Tevrat’tan çok farklı olduğunu göstermek suretiyle söz konusu iddianın bir iftiradan ibaret olduğunu ispatlamış bulunuyoruz.

Şimdi sıra müfteride: O da Nusaybin cinleri ile bir irtibatının olmadığını ispat etmek için oradaki cinlerle kendisinin DNA’larını karşılaştırıp bilimsel bir sonuç alması gerekir, yoksa bunu kabul etmiş sayılır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

TEVRAT HAK KİTAPSA, HZ. İSA NEDEN PEYGAMBER OLARAK GÖNDERİLMİŞTİR?

ENAM SURESİNDE GEÇEN TIRNAKLI HAYVANLAR KONUSUNUN TEVRAT İLE ÇELİŞMESİ NASIL AÇIKLANABİLİR?

TEVRAT, ALLAH’IN KİTABI İSE DEĞİŞTİRİLMESİNE NEDEN İZİN VERMİŞ?

BİR MÜSLÜMAN OLARAK TEVRAT, İNCİL VE ZEBUR’U OKUMAKTA BİR SAKINCA VAR MIDIR?

DİNLER BİRBİRLERİNİN KOPYASI MIDIR?