“Köyde yaşayan çocuklar edepsiz, gençler şeytan, yaşlılar cahildir.” anlamındaki bu rivayet, kaynaklarda geçmektedir: (bk. Deylemi, 2/283-284; no: 3310; Kenzu’l-Ummal, 14/175, no: 38286)

Bu hadis rivayetinin sıhhati konusunda kaynaklarda bir değerlendirmeye rastlayamadık.

– Suyuti de buna yer vermiş, sadece kaynağını (Deylemi) belirtmiştir. Sahih olup olmadığına değinmemiştir. (bk. Suyuti, Camiu’l-Ahadis, 13/176)

– Ayrıca, Hz. Ali’nin bu sözü, bazı rivayetlerde merfu hadis olarak da söz konusudur.

Fakat hiçbir yerde bunun tenkit edilmemesi, en azından bu senedin çok zayıf veya uydurma olmadığını göstermektedir.

“Bedevîler inkarda ve münafıklıkta daha şiddetli ve Allah’ın Resulüne indirdiği hükümleri bilmemeye daha yatkındırlar. Allah ise her şeyi bilir, her işi hikmetle yapar.” (Tevbe, 9/97)

mealindeki ayette ifade edilen husus da söz konusu hadisin manasını teyit etmektedir.

Kırsal kesimde, köylerde yaşayan bedevilerin, şehirde yaşayanlardan nifaka daha yatkın olmaları, onların cehaletlerinden kaynaklanıyor ki, ayette bu noktaya özellikle dikkat çekilmiştir.

Bir de bu rivayetin söz konusu ettiği kırsal kesimdeki bedevilerin o günkü durumunu düşünmek gerekir.

Yoksa bugünkü köylüler, kırsal kesim nazara alınacak olursa, hadisin manası tam anlaşılmayabilir. Çünkü bu günkü köylerin hemen hemen hepsinde cami, cuma ve cemaat vardır. İletişim ağları sebebiyle uzmanlık dışındaki önemli bilgilerin çoğu her tarafta paylaşılmaktadır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin. 

Bazı Merak Edilen Sorular:

KOLONYA, KREM, DEODORANT, PARFÜM GİBİ ALKOL İÇEREN ÜRÜNLERİN KULLANILMASI ABDESTİ BOZAR MI, NAMAZA ZARARI VAR MIDIR?

VANİLİN İÇİNDE ALKOL OLDUĞU SÖYLENİYOR; KULLANMAK HARAM MIDIR?

ŞARAP FABRİKASINA ÜZÜM VEYA ÜZÜM SUYUNU SATMAK CAİZ MİDİR?

HARAM VE TEMİZ OLMAYAN BİR İLACI TEDAVİDE KULLANMAK, JELATİN VE ALKOLLÜ İLAÇLA TEDAVİ HAKKINDA BİLGİ VERİR MİSİNİZ?

YANLIŞLIKLA EDİLEN LAĞV YEMİNİ İÇİN MEZHEPLERİN GÖRÜŞÜ NEDİR?