Zekâ ve Hafızanın Gelişmesi ve Unutkanlıktan Kurtulmak için Okunacak Dualar Var mı?

Paylaş
Zekâ

Zekâ ve hafızanın gelişmesi ve unutkanlıktan kurtulmak için bu dua okunur:

“Bismillâhirrahmânirrahîm, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlûn, Kuddûsün. İyyâke na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.” On dokuz defa okunacak.

“Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih.” Bin defa okunacak. Sonra; “Subhane rabbiyel a’la.” denecek. Sonra, “Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe’nin.” okunacak.

Bundan sonra ihtiyaç neyse o söylenecek ve şunlar okunacak.: “Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.” (Mecmuatü’l-Ahzab)

Manası:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla..
FERDUN,  Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir
HAYYUN,  Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir
KAYYUMUN, Allah yarattığı herşeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idare eder, sevk eder ve yönlendirir
HAKEMUN, Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, hak ve adâletle hükmeder
ADLUN, Allah adâlet sahibidir, her yarattığına hakkı olan herşeyi verir, adâletle hükmeder
KUDDÛSUN.” Allah paktır, temizdir. İşlediklerinden pişman olup tövbe eden kullarını günahlarından arındırır ve temiz kılar.
Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.
Biz sana aşikâr bir fetih ve zafer ihsan ettik.
Ey ezelî, ebedî Kibriya sahibi olan Allahım! Öyle azamet ve kibriya sahibisin ki; bütün kalpler ve akıllar o azamet ve kibriyanı anlaymaz. Hidayet nurunla safi ve basiret gözlerini parlak edersin.
Her şeyden yüksek, yüce olan Rabbimi bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve mukaddes bilirim.
Her an yeni tecellilerle iş başında olan Zat’ı noksan soıfatlardan tanzih ve kemal sıfatlarla tavsif ederim.
Ey bütün yardım isteyenlere yardım eden Allahım, bize de yardım et.. Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah’ın yardımıyla elde edilir.

Zekâ ve hafızanın gelişmesi için dua okumanın yanında, maddi tedbirlere uymak ve yapılan işin gereklerini yerine getirmek gerekir. Dersine çalışması gereken bir öğrenci sadece diliyle değil haliyle ve bedeniyle de dua etmelidir. Buna fiili dua denilmektedir. Üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirdikten sonra diliyle dua etmek de kavli duadır. İki kanatlı bir kuş gibi, hem fiili hem de kavli duayı beraber yapmakla istediği yere uçabilecektir.

Ayrıca öğrendiklerini unutmamak ve onları korumak için de bazı tedbirler almalıdır. Çünkü unutkanlığa sebep olan konular vardır. Bunlardan sakınmak gerekir. Bazılarını kısaca söyleyelim:

1. Harama bakmak.
2. Haramla beslenmek.
3. Zihni çok yoracak olan gereksiz şeylerle doldurmak. Televizyon, bilgisayar, telefon gibi…
4. Aşırı derecede bedene zarar verecek kadar cinsel ilişkiye girmek. Özellikle kendi kendine tatmin olmak.
5. Zihnin sürekli çalışmasını engelleyecek kadar boş durmak.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

ÇOCUĞA ZEKA TESTİ UYGULANMASI DOĞRU MU?

CENNETİN KOKUSUNU DUYMAK İSTEYENLER ÇOCUKLARINI KOKLASIN, SÖZÜ HADİS MİDİR?

ÇOCUĞA DİNİ EĞİTİM NASIL VERİLİR?

CENNETİN KOKUSUNU DUYMAK İSTEYENLER ÇOCUKLARINI KOKLASIN, SÖZÜ HADİS MİDİR?

ÇOCUKLARA DİN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ NASIL VERİLİR?

Paylaş

Bir yorum yaz