Vaaz’da ağlamak caiz mi? Bazı insanlar bunun riya olabileceğini söylüyorlar. Siz nasıl değerlendirirsiniz?

52
0
Paylaş

Değerli kardeşim,

Bu konuyu birkaç noktada özetlemekte fayda vardır:

Biz mümin olarak başka müminlere, hatta başka insanlara  hüsnüzan etmekle yükümlüyüz. Kur’an bizim suizandan uzak durmamızı açıkça emrediyor. Bunun ölçüsü şudur:

Bir insanın yaptığı bir işte samimi olup olmadığını gösteren bazı deliller vardır. Söz gelimi, eğer bir insan Allah’ın emir ve yasaklarına riayet etme hususunda titiz davranıyorsa, her davranışında Allah rızasını gözeten bir çizgide yürüyorsa, böyle takva sahibi bir insanın ağlamasını gösterişe yormak, Kur’an’ın yasakladığı bir suizandır ve bir vebaldir.

Aksine, hiç takvası olmayan, Allah’ın emir ve yasakları konusunda son derece laubali olan fasık bir kimsenin dinî bir hassasiyet göstermişçesine ağlamasının gösteriş olma ihtimali kuvvetlidir. Fakat buna rağmen fasık bir müminin de belli bazı zamanlarda bamteline dokunan bazı hususlardan ötürü ağlaması mümkündür. Bu sebeple, bu gibi kimseler hakkında bile suizanda bulunmamak esastır.

Çünkü, İmam Gazalî’nin de ifade ettiği gibi, bir kimsenin dürüstlüğüne delalet eden bir tek ihtimal varsa, onun kötü bir kimse olduğunu gösteren doksan dokuz ihtimal olsa bile, bu kimseye iyi niyetle, hüsnüzanla bakmak gerekir. Çünkü, hüsnüzan toplum için bir emniyet kilidi olduğu gibi, suizan da toplumun savrulmasına hizmet eden maymuncuk bir anahtar hükmündedir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Bazı Merak Edilen Sorular:

KADIN, ERKEKLERE VAAZ EDEBİLİR Mİ?

BİR MÜSLÜMAN OLARAK TEVRAT, İNCİL VE ZEBUR’U OKUMAKTA BİR SAKINCA VAR MIDIR?

BİR KADININ MARATON KOŞMASI CAİZ MİDİR?

NEDEN İMAN ETMELİYİZ?

YILANLARI ÖLDÜRMEK SEVAP MI?

Paylaş

Bir yorum yaz