“Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna.” hadisini açıklar mısınız?

Paylaş

Değerli Kardeşim:

Hadis, bu ümmetten herkesin aff-ı İlahî’ye mazhar olacağını, bu umumi aftan sadece günahını aşikâr yapıp ilan edenlerin hariç kalacağını ifade etmektedir. Bazı alimler mananın:”Ümmetimden herkesin gıybeti terkedilir, alenî işleyenler (mücahir) hariç.” olduğunu söylemiştir. Bu manayı verenler muafa kelimesinin metruk manasında olduğunu, bunun aslı olan afvın terk manasına geldiğini söylerler.”Günahı alenî işleyen” diye tercüme ettiğimiz mücahir, “günahını izhar eden, Allah’ın üzerine çektiği örtüyü kaldırıp günahını başkasına anlatan” diye tarif edilmiştir.

Nevevî:”Fıskını veya bid’asını açığa vuran kimsenin, açığa vurduğu günahlarıyla yadedilmesi caizdir, diğerleriyle yadedilmesi caiz değildir.” der.Günahın izhar edilmesini bazı alimler: “Allah, Resulü ve salih mü’minlerin hakkını istihfaftır (hafife almak)” diye değerlendirmişlerdir.Günahların setri, istihfaftan selamettir. Çünkü günahlar kişiyi alçaltır. Ayrıca, işlenen günah, haddi gerektiriyorsa, örtme haddi önler, had gerektirmiyorsa tazirden kurtarır. Eğer günah sırf Allah’ın hakkına müteallik bir günah ise, Allah’ın rahmeti gadabını geçtiği için, Ekremü’l-ekremin olduğu için onları evleviyetle affeder. Bu sebeple Allah, dünyada örttüğü bir günahı ahirette de teşhir etmeyecek demektir. Şu halde günahını açığa vuran kimse bu imtiyazdan mahrum kalacaktır.Resulullah bütün bu faziletleri sebebiyle günahların gizli kalmasını, açığa vurulmamasını emretmiştir: “Allah’ın yasakladığı şu pisliklerden kaçının. Kim de bunlardan bir şey işleyecek olursa onu Allah’ın örtmesiyle örtsün.” buyurmuştur. Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) başka hadislerinde de sarih olarak dünyada günahını açığa vurmayıp gizleyen kimseyi, Allah’ın kıyamet günü affedeceğini müjdeler.

(Prof. Dr. İbrahim Canan, Kütüb-ü Sitte Tercüme ve Şerhi)

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

2 comments

  1. Fırat 11 Nisan, 2021 at 15:26 Reply

    Allah günahlaŕı anlatanları affetmiyecekse , tevbe etmenin ne manası kalıyor. Hesap günü onlar karşımıza çıkmasın diye tevbe etmiyormuyuz. Açıkça affetmiyeceğini söylüyorsunuz …O zaman benim yerim şimdiden belli , benim napmam gerek sizce…

    • Admin 12 Nisan, 2021 at 19:23 Reply

      Kardeşim şöyle bir gerçek var ki Tüm insanların işlediği günahların tamamını topla. Allah’ın rahmeti yanında okyanusta damla bile olmaz. O yüzden ben affedilmem gibi bir kafaya kesinlikle girmemek lazım. Bizim vazifemiz tövbe etmektir. Affetmek Allah’a kalmıştır. O yüzden her ne olursa olsun tövbe edelim ve Allah’a bırakalım.

Yorum bırak