Türk hükümdarlarından olan Emir Timur nasıl bir yöneticiydi?

13
0
Paylaş

Timur Müslüman bir hükümdardır. Etkili bir devlet adamı, askerî bir taktikçi ve strateji uzmanıydı. Büyük bir cihangir olarak tanınan Timur onunla görüşen Clavijo’ya göre sade görünüşlü, başında kürk başlığı bulunan azametli bir hükümdardı. Oldukça zeki ve kurnazdı. Her şeyden önce göçebe kabilelerin bağlılığını kazanıp zamana ve zemine göre değişen siyasî bünyeyi geliştiren, kalabalık orduları fetihlere yönelten etkili bir devlet adamı, askerî bir taktikçi ve strateji uzmanıydı.

Müslüman bir çevrede doğup büyüyen Timur eski Türk ve Moğol geleneklerini yaşatmaya çalışmış; bu arada töre/yasayı da ihmal etmemişti. Timur, gerek kıssahanlardan dinledikleri gerekse ulemâ ile sohbetlerinden edindiği bilgilerle İslâm dini hakkında mâlûmat sahibi olmuştu. Ulemâya Sünnîlik-Şiîlik meselelerine dair tartışmalar yaptırır, bu tartışmalara bizzat kendisi de katılırdı. Bir işi yapmak istediğinde kendini haklı göstermek için Kur’an’dan ayetler okuyabilecek derecede bilgiliydi.

Seferlerinin Türk-İslâm devletleri üzerine yöneltilmiş olmasından dolayı Timur ağır eleştirilere uğramıştır.

Timur’un, hâkimiyetini kabul etmeyenlere çok sert ve zalimce davrandığına, ele geçirdiği bazı şehirlerde büyük tahribat ve katliam yaptığına dair dönemin kaynaklarına yansıyan birçok rivayet vardır. Hatta onun zulümlerine dair müstakil kitaplar yazılmıştır. Bütün eleştirilere rağmen Orta Asya göçebelerinin İslâmIaşmasında Timur’un büyük hizmetler gördüğü inkâr edilemez bir gerçektir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

ZİNA SUÇUNUN CEZASI NEDİR, BU CEZANIN UYGULANMASI İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

KABE NEDEN KUTSAL?

OSMANLI DÖNEMİNDE BAHSİ GEÇEN VAKVAKİYE VAKASI, YANİ VAKVAK AĞACININ ASLI VAR MI?

EL ÖPMEK ENANİYET GÖSTERGESİ MİDİR?

OSMANLI PADİŞAHLARI NEDEN HACCA GİTMEMİŞLERDİR?

Paylaş

Bir yorum yaz