Tam anlamı ile kalpten Allah’a nasıl teslim olabiliriz?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Değişik ayet ve hadislerden anlaşılan şudur:

Bir insanın kâmil insan olması, onun kâmil bir imana ve kâmil bir amele sahip olmasına bağlıdır. İmanın kemali ise, kitap ve sünnete uygun bir itikada bağlıdır. İmanın kemali nispetinde salih amel de mükemmelleşir.

“Allah katında en şerefliniz, en fazla takvalı olanlarınız/Allah’a karşı gelmekten en çok sakınanlarınızdır.”(Hucurat, 49/13)  

mealindeki ayette iman-amel ilişkisine de dikkat çekilmiştir. Çünkü takva, imandan fışkıran bir ab-ı hayattır.

– Allah’ın affetme ile ilgili tavsiyelerini Kur’an ve sünnetten sık sık okuyup hatırlamak, nefsin fevri reflekslerini dizginleyebilir. Bu sebeple, öfkesini yutmak, kusurları affetmek ve bu davranışlarını Allah katındaki kıymetleriyle ilgili bilgileri sık sık tekrarlamak gerekir. Bu hususları güzel söz ve fiilleriyle hatırlatan çevrelerle ilişki kurmak büyük önem arz etmektedir.

– Dünyanın faniliğini düşünüp “Bu da geçer yahu!” diyebilmek, uzun temrinlere, provalara muhtaçtır.

Bu cümleden olarak, sağlam bir tasavvuf veya bir Nur cemaatiyle teşrik-i mesai yapmak, bu güzel ahlakın içimize yerleşmesine yardımcı olacağını düşünüyoruz.

– Bediüzzaman Hazretleri, yaşadığı ve yaşatmaya çalıştığı -sorudaki güzel ahlakın- bir örneğini şöyle seslendirmiştir:

“…Küfr-ü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur:

“Said yoktur, Said’in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır, hakikat-ı imaniyedir. Madem ki, nur-u hakikat, imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor; bir Said değil, bin Said feda olsun. Yirmisekiz sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helâl olsun. Bana zulmedenlere, beni kasaba kasaba dolaştıranlara, hakaret edenlere, türlü türlü ittihamlarla mahkûm etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helâl ettim.” (Emirdağ Lahikası-II, s. 80)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz