Etiket: dine bağlı hem de laik olarak görenlerin bu tavırlarını cehaletlerine vermek gerekir