Şeytanın Akıbeti Ne Olacak?

24
0
Paylaş
şeytanın akıbeti

Şeytanın akıbeti hakkında şöyle diyebiliriz:

“Şeytan beş şey yüzünden ebedi kaybedenlerden oldu:

1. Günahını kabul etmediği için,
2. Pişmanlık duymadığı için,
3. Kendini isyan ettiren nefs-i emmaresini kınamadığı için,
4. Tövbeye yanaşmadığı için,
5. Rahmet-i İlahiden umudunu kestiği için.” (İbn-i Hacer, Münebbihat, 73).

İnsanlar da Allah’ın azabını bildikleri halde günaha düşmektedirler; ancak özellikle müminler hatasını anlayıp tövbe istiğfarda bulunmaktadırlar. Ancak şeytan kibirinden dolayı buna yanaşmamıştır böylece kendi akıbetini kendi yapmıştır. Bu yüzden bir müminin, işlediği günahı kabul etmesi; yaptığı hata ve günahlardan ötürü pişmanlık duyması; nefsini hesaba çekip onu kınaması, sık sık tövbe-istiğfar etmesi ve rahmet-i ilahiden hiçbir zaman ümit kesmemesi gerekmektedir.

Halbuki şeytan, Allah’a karşı gelmesinden sonra pişmanlık duymak yerine, akıbetini bile bile kendisi hazırlayarak Allah’ın kullarını azdırmak ve yoldan çıkarmak için, kendisine imkan verilmesini istemiştir.

Araf Suresi’nde bu konu şöyle anlatılır:

– Allah buyurdu: “Söyle bakayım, sana emrettiğim halde, secde etmene mani nedir?” İblis: “Ben ondan daha üstünüm; çünkü sen beni ateşten, onu ise bir çamur parçasından yarattın.”

– “Çabuk in oradan!”buyurdu Allah, “Öyle orada kurulup da büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık, çünkü sen alçağın tekisin!”

– “Bana, onların diriltilecekleri kıyamet gününe kadar mühlet verir misin?” dedi.

– Allah: “Haydi, sen mühlet verilenlerdensin!” buyurdu.

– “Öyle ise” dedi, “Sen beni azgınlığa mahkûm ettiğin için, ben de onları gözetlemek üzere Senin doğru yolunun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onların gâh önlerinden, gâh arkalarından, gâh sağlarından, gâh sollarından sokulacağım, vesvese verip pusu kuracağım, Sen de onların ekserisini şükreden kullar bulmayacaksın!”

– Allah şöyle buyurdu:“Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım!” (Araf, 7/12-18).

Ayrıca başka bir surede şeytanın kafir olduğu ve cehenneme gideceği de açıkça belirtilir:

– İblis: “Ben ondan üstünüm, çünkü beni ateşten, onu ise topraktan yarattın.” dedi.

– Allah: “Defol oradan! Sen artık kovulmuş birisin. Lânetim de, hesap gününe kadar senin üstündedir.” dedi.

– İblis: “Ya Rabbî, bana insanların dirileceği güne kadar mühlet verir misin?” dedi.

– Allah şöyle buyurdu: “Haydi sana mühlet verildi! Sen belirli bir vakte kadar izinlisin.”

– İblis: “Öyle ise” dedi, “Senin izzetine yemin ederim ki ben de onların hepsini şaşırtacağım. Ancak Senin ihlasa erdirdiğin kullar bundan müstesnadır.”

– Allah buyurdu: “İşte bu doğru! Ben de şu hakikati söyleyeyim ki cehennemi, seninle, senin cinsinden olanlarla ve insanlardan sana uyanlarla dolduracağım.” (Sad, 38/75-84).

Bu açıklamalara göre şeytan kafir olmuştur ve şeytanın akıbeti de cehennemdir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KUR’AN-I KERİM DE SURELER NEDEN İNDİRİLİŞ SIRASIYLA DÜZENLENMEMİŞ?

KUR’AN’DA KAÇ AYET VARDIR?

YAZIN DENİZ KENARINDA TATİL YAPMAK GÜNAH MI?

DİŞİ ALTIN VE GÜMÜŞ İLE KAPLAMAK CAİZ MİDİR?

HACCIN YERİNE SADAKA VERMEK DOĞRU OLUR MU?

Paylaş

Bir yorum yaz