“Ramazan Ayının Başı Rahmet Ortası Mağfiret Sonu ise Cehennemden Kurtuluştur.”, Hadisin Tamamı Nasıldır?

Paylaş
Ramazan Ayının

Selman-ı Farisiden nakledilen bu hadisin tamamı şöyledir:

“Rasulullah aleyhissalatü vesselam Şaban ayının son günü bize hitap etti ve şöyle buyurdu:
Ey insanlar! Size büyük bir ay belirmiştir. Bu ay, mübarek bir aydır. İçinde bin aydan daha hayırlı olan bir gecenin bulunduğu bir aydır. Allah ayda oruç tutmayı farz kıldı ve gecesini de nafile ibadetlerle değerlendirmenizi istemiştir.
Kim bu ay da hayırlı bir hasletle/özellikle Allah’a yaklaşırsa (o hasleti vesile kılarsa), bu ayın dışında farzı yerine getiren kişi gibi olur. Kim bu ayda bir farzı yerine getirirse, bu ayın dışında yetmiş farzı yerine getirmiş kimse gibi olur. Bu ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise, cennettir. Bu ay, hayır ve iyilik ayıdır, müminin rızkının arttığı bir aydır.

Kim bu ayda bir oruçluyu iftar ettirirse, bu onun günahlarının affına, cehennem ateşinden kurtuluşuna vesile olur ve oruçlunun sevabında hiçbir azalma olmaksızın aynısı onun için de olur. 

(Sahabiler) dediler ki: 
– Hepimiz oruçluya iftar ettirecek bir şeyler bulamayabiliriz? 

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki: 
– Allah, bu sevabı, oruçluyu bir hurma ile veya bir yudum su ile ya da bir yudum süt ile iftar ettiren kimse için de verecektir.

Bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Kim kölesinin/hizmetçisinin yükünü hafifletirse, Allah da onu cehennemden azat eder.

Bu ayda dört hasleti çoğaltın: Bunlardan iki tanesiyle Rabbinizi razı edersiniz, iki tanesine de ihtiyacınız vardır. 
Rabbinizi razı edeceğiniz iki haslet: Allah’tan başka ilah olmadığına şahitlik etmeniz ve ondan af dilemeniz (istiğfar etmeniz)dir. Hep muhtaç olduğunuz iki haslet ise, Allah’tan cenneti istersiniz ve cehennemden O’na sığınırsınız.

Kim bu ayda bir oruçluyu doyurursa, Allah da ona benim havzımdan bir yudum içirir ki, artık o, cennete girinceye kadar bir daha susamaz.”
 (bk. İbn-i Huzeyme, Sahih; Beyhaki, Şuabu’l-İman, 5/223; es-Saati, el-Fethu’r-Rabbânî, 9/233; el-Hindi, Kenzu’l-Ummal, 8/477)

Bu Hadisin Sıhhat Durumu Nedir?

Bu hadis zayıf kabul edilmiştir. Çünkü senedinde Ali b. Zeyd b. Cudan adında zayıf bir ravi vardır. Bu ravi, İmam Ahmed, Ebu Zur’a, Darekutni, Yahya b. Main, Süfyan b. Uyeyne gibi hadis otoriteleri tarafından zayıf sayılmıştır (bk. İbn Ebi hatim, el-Cerhu ve’t-ta’dil, 6/186-187).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KADİR GECESİ ‘NDE SEVAPLARIN OTUZBİN KATI GEÇTİĞİ SÖYLENİYOR; BUNUN KANITI NEDİR?

ÇEYİZ DÜZMEK DİNEN UYGUN MUDUR?

NAMAZIN SEVAPLARININ AZALMASININ SEBEPLERİ NE OLABİLİR?

NAMAZDA SOSYAL MESAFE CAİZ Mİ?

BİR İNSANIN BİR ÇOCUĞU İSTİSMAR ETMESİNİ AKLIM ALMIYOR?

Paylaş

Bir yorum yaz