Ölümle Ameller Kesilir mi? İlim Talebesi, Kabirde İlim Tahsiline Devam Eder mi?

84
0
Paylaş
ölümle.

Ölümle amelin kesilmeyeceğine; kişinin hem amelin sevabına hem de amelini itmam edeceğine dair şu delilleri gösterebiliriz:

Nisa suresinin 100. ayet-i kerimesinde şöyle buyrulmuştur:

“Her kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek çok yer ve genişlik bulur. Her kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek maksadıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, kuşkusuz onun mükafatı Allah’a düşer. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

İbrahim Hakkı Bursevi Hazretleri, Şeyhinin, başta zikrettiğimiz Nisa suresinin 100. ayet-i kerimesini şöyle tefsir ettiğini beyan etmiştir:

Sadık bir talib, beşeriyet arazisinden kalkıp makamına doğru sefere çıkar da muradına ulaşmadan ölürse, o kişi talebinde sadık olup, o yoldan ayrılmadığından dolayı, o makama ulaşanların sevabından nasip alır. Hatta Allah-u Teala onu berzah aleminde geçmiş büyüklerin ruhlarından bir ruh vasıtasıyla yahut kendi feyzi vesilesiyle kemale erdirir.

Hasan-ı Basri Hazretleri şöyle der:

“Bana ulaşan habere göre, hafızlığa çalışan bir mümin Kur’an’ı ezberleyemeden ölürse, Allah Teala onun hafaza meleklerine kabrinde ona Kur’an’ı öğretmelerini emreder. Neticede onu kıyamet gününde Kur’an ehliyle birlikte diriltir.”

Kur’an’ın lafzına çalışan kişi, onu tahsile düşkün olduğu için berzah aleminde muradına ulaşacaksa, Kur’an’ın hakikatini arayan kişi de kemale ermeden ölürse, alem-i berzahta maksadına kavuşacaktır. Bunda şaşılacak bir şey yoktur.

Şeyh-i Kebir Sadruddin-i Konevi’nin, “İnsanın bu dünyada elde edemediği bir kemali, ölümünden sonra ahirette elde edemeyeceği, hem şeriat, hem de akıl ve keşif yönünden ittifak edilmiş bir konudur.” sözüne gelince, bu başından beri Allah’ı arama yoluna çıkmayan kimseler için geçerlidir. Yoksa yola çıkıp da ölenler hakkında değildir.

Fusûsu-l Hikem şerhinde Mola Cami Hazretleri buyurmuştur ki: Allah Teala’nın “Burada kör olan ahirette de kördür.” (İsra, 17/72) kavl-i şerifi, dünyada Allah’ı tanımayan ahirette hiç tanıyamaz, demektir.

Yoksa ölümle birlikte ahiret tarafından perde açılınca ahiret halleriyle ilgili körlük kalkar.

Dolayısıyla bu ayet-i kerime, Allah’ın yolunda yaşayıp ölenler için, öldükten sonra manevi ilerleme olmayacağı anlamına gelmez.  

Ebu Hureyre’den rivayet edilen “İnsan ölünce ameli kesilir.” hadisi, kişinin sadece amel ederek elde edebileceği sevaplarının kesileceğine delalet eder, yoksa Allah’ın fazlına bağlı olan derecelerin tükeneceğini ifade etmez.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

BAYKUŞ ÖLÜM HABERCİSİ MİDİR?

ÖLÜMDEN SONRA ÖLÜM VAR MI? RUHUMUZ DA ÖLÜP DİRİLECEK Mİ?

EN ÇOK BİLİNEN ÖLÜM RESEPTÖRLERİ NELERDİR?

ÖLÜMDEN SONRA CESEDİMİZ ÇÜRÜDÜĞÜNE GÖRE NASIL TEKRAR TOPARLANACAK VE DİRİLECEĞİZ?

ÖLÜLER İÇİN AF DİLENİR Mİ?

Paylaş

Bir yorum yaz