Neden kadınlar kapanıyor da erkeklerin böyle bir zorunluluğu yok?

56
0
Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Şu bir gerçektir ki, olgun bir insanın vakarlı tavrı, çocuk hevesli bir gevezenin hoşuna gitmez. Yüksek ruhanî zevkler, nefsanî arzuların esiri olmuş kimseleri tatmin etmez.

Kadının örtünme konusu da böyledir. Kur’an, kadının örtünmesini, alçak serserilerin şerrinden korumaya yönelik bir zırh gibi tasvir eder, bir iffet sembolü olarak görür, mesture kadını bir hürriyet abidesi olarak görür. 

– İslam dini gibi diğer bütün semavî dinlerin kabul ettiği temel esaslardan biri de insanların ırz, şeref ve haysiyetlerinin dokunulmazlığıdır. Evet, ilahî vahiylerde, insanların dini, canı, aklı, malı, ırzı/namusu/şeref ve haysiyeti koruma altını alınmıştır, bunlara hücum edenleri mertebesine göre cani saymıştır. 

– Bu gün, kadının açık-saçık olmasını arzulayanların pek çoğu, başkasının karısına-kızına kem gözle bakmaktan çekinmeyen kimselerdir. Yoksa, kadınların ille de açık olmalarını istemelerinin altında hangi hikmet yatıyor?

– Eğer açık-saçıklık gerçekten bir özgürlük ise, önce erkekler bu işi yapsın. Diz ile göbek arası hariç diğer yerlerini açık tutsunlar, öylece çarşıya-pazara teşrif etsinler. 

– Kadınların ve erkeklerin kılık kıyafetlerinin sınırlarını ancak onları yaratan Allah çizer ve onun elçisi talimat verir. Bugün en uygar kabul edilen ülkelerde erkeklerin -hiçbir dinî baskı altında kalmadan- özgür iradeleriyle giyinmeyi açılmaya tercih ettikleri bir vakıadır. Demek ki açıklık bir özgürlük değildir. Kadınların erkeklerden çok daha fazla kapanmaya ve çok daha layık olduğunu görmemek için kör olmak gerekir. 

– Diğer taraftan, ibadetler ve haramlar tamamıyla Allah’ın iradesine ve isteğine göre belirleniyor. Bunu bizim sorgulama veya itiraz etmeye değil, hikmetini anlamaya çalışmamız icap etmektedir. Şöyle ki;

Şeriatın iki çeşit hükümleri vardır.

1. Taabbudi dediğimiz yani hikmeti bilinmeyen ve tamamıyla Allah’ın emir ve yasağına bakan kurallardır.

2. Makulu’l-mana dediğimiz ilahi emirler veya yasaklarda yatan hikmetlerin araştırılabileceği kısım.

Sizin sorduğunuz soruya bu taraftan da bakalım. Niye sabah namazı dört rekat da on veya yirmi rekat değil? Cevap, Allah emrettiği için. Öğle namazı Allah tarafından on rekat olarak tayin edilmiştir. Bunun hikmetini araştırmak sonuçsuz olacaktır. Çünkü Allah öyle emretmiştir. Ve bunun asıl cevabı budur. Ama bazı şeriat kuralları hikmetle izah edilebilir. Ama hikmetler asıl değildir; asıl olan Allah’ın emri veya yasaklamasıdır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz