Namazda okunan Kur’an, düzgün okunmazsa namaz olur mu? Yapılan harf, hareke hataları namazı bozar mı?

153
0
Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Arapçada mahreçleri birbirine çok yakın olup ayırt edilmeleri meşakkatli olan harfler vardır, bunlar: (za) ile (dad), (sad) ile (sin), (ta) ile (te), (ha) ile (hı) gibi. Her misaldeki iki harften birini diğeri yerine okumak, fukahanın ileri gelenlerinin çoğuna göre namazı bozmaz. Fetva buna göredir.

Ne var ki Kadi Ebû Hasen ile Kadi Ebû Asım’a göre, bu kasten yapılırsa namazı bozar. Ama dil kayması sonucu olursa, bozmaz. Muhtar olan da budur. Ama birincilerin görüşünde kolaylık bulunduğundan fetvaya daha uygun görülmüştür.

O halde bazı harfleri rahat teleffuz edemeyen kimse, mazur sayılmayacağından gayret göstermesi gerekir. Ama bazı harflere dili bir türlü yatışmıyor ve bu aksaklığı gidermesi de mümkün olmuyorsa, beceremediği harflerin bulunmadığı âyetler varsa onları okur. Yoksa, teleffuz edebildiği şekliyle okuyarak namazını kılar, ancak imamlık yapması doğru olmaz. (Fetâvâ-yi Kaadıhan, Fetâvâ-yi Hindiyye.) Sahih olan görüş de budur.

Buna göre anlattığınız şekilde namaz kılan bir kimsenin namazı bozulmadığı gibi, böyle okuyan birisine uyarak kılınan namaz da bozulmaz.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Paylaş

Bir yorum yaz