Müslüman Müslümana kin tutabilir mi?

Paylaş

Değerli Kardeşim:

Bir Müslümanın Müslümana kin duyması caiz değildir.Bu bakımdan başkasına duyduğu kini ifşa etmemesi,bu yönde kişiyi mesul kılmasa da kin beslemesinden dolayı mes’ul olur.Eğer ifşa ederse gıybet etmiş olacağından ayrı bir günah işlemiş olur.

İslam toplumunu ayakta tutan şeylerin en başta gelen esası kardeşliktir. Diline,rengine,ülkesine,sosyal yerine,ekonomik durumuna bakılmaksızın bütün inanan mü’minler kardeştir.

İnanan insanlar, aralarında kardeşlik, dostluk, yardımlaşma, şefkat ve merhameti temin edecek, İslam toplumunu ayakta tutacak olan hak ve vazifeleri kesinlikle yerine getirmelidirler.Maalesef günümüzde Müslümanların en büyük eksiği ve kusuru, din kardeşliğinin gereği olan hak ve vazifeleri icabettiği şekilde yerine getirmemeleri ve kişisel bir hayat sürmeyi tercih etmiş olmalarıdır.Bu sebeple aralarındaki mesafe açılmakta, mes’uliyet duygusu kaybolmakta, buğz, kin ve nefret gibi, İslam’ın haram kıldığı kötü huylar toplumu kasıp kavurmaktadır. Oysa ki İslam’ın emirlerine sırt çeviren toplumlar Müslüman olduklarını iddia etselerde bu davalarında haklı sayılmazlar.Çünkü sözleriyle, tavırları birbirini tutmamaktadır.

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz