Molla kime denir? Molla olmak için hangi ilimler okunur?

91
0
Paylaş
molla kim

Molla, bazı İslâm toplumlarında tanınmış din âlimlerine veya belirli seviyede öğrenim görmüş kimselere verilen bir unvandır.
İran’da esas olarak bu unvan iyi bir tahsil kademesinden geçmiş, liyakat sahibi kimseler için kullanılmıştır. Safevîler devrinde Molla Sadra diye bilinen Sadreddîn-i Şîrâzî, baba-oğul Molla Meclisî’ler gibi çok sayıda âlim ilmî bir şeref ve liyakat ifade eden molla unvanı ile anılmıştır.

Osmanlılar’da molla kelimesinin kullanılışı İran’dakinden daha farklı ve daha az karmaşık olmuştur. Bu unvan, genellikle müderrislikten sonraki mevleviyet payesi denilen dereceye ulaşan büyük âlimlerle Süleymaniye müderrislerinden mansıp alarak 300 akçelik kadılık mesleğine geçen, 300 akçeden yukarı mevleviyete tayin edilen birinci sınıf kadılara verilirdi.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

MÜSLÜMAN’IN MÜSLÜMAN’A KİN DUYMASI CAİZ MİDİR?

KADER ZULMEDER Mİ?

NAMAZ DA İKEN GÜLMEK NEDEN ABDESTİ BOZAR?

KÖPEK OLAN EVDE MELEKLER OLMAZ DİYORLAR DOĞRU MU VE NEDEN?

AKLIMA GELEN KÖTÜ DÜŞÜNCELERDEN NASIL KURTULURUM?

Paylaş

Bir yorum yaz