Melekler Kur’an-ı Kerim Okur mu?

43
0
Paylaş
Melekler Kur'an-ı Kerim Okur mu?

Melekler Kur’an-ı Kerim Okur mu? Bize sıkça gelen sorular arasında.

Hadis kaynaklarında diğer meleklerin Kur’an okuduklarına dair bir bilgiye rastlayamadık. Ancak, diğer zikirleri dinledikleri gibi, Kur’an’ı da dinlerler ve okuyanlara dua ederler.“Arşı taşıyanlar ve onun etrafında bulunan melekler, hamd ile Rablerini tesbih edip O’na iman ederler ve müminler için şöyle mağfiret diler ve dua ederler:

‘Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde, tövbe edenlerin ve yoluna uyanların günahlarını bağışla ve onları cehennem azabından koru! Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden sâlih olanları kendilerine vâd ettiğin “Adn” cennetlerine koy. Şüphesiz ki Sen, her şeye gâlipsin, hüküm ve hikmet sahibisin.’ ”(Mümin, 40/7 ve 8).

Bu ayetlerde, kulluklarını yerine getiren müminler için, meleklerin dua ettikleri bildirilmektedir. Kulluk vecibelerinin başında Kur’an okumak gelir; demek ki melekler, onu da dinlerler.Aşağıdaki hadis de meleklerin Kur’an’ı dinlediklerini görmek mümkündür:

Hz. Bera anlatıyor: “Bir adam, yanında iki iple bağlı olan atı olduğu halde, Kehf Suresi’ni okumuş, bir bulut gittikçe yaklaşarak onu kuşatıvermiş ve bundan ötürü at ürkmeye başlamıştır. Sabahleyin bu olayı Hz. Peygamber (a.s.m)’e anlattı. Efendimiz (asv): “O bir sekinedir, Kur’an sebebiyle inmişti.” buyurdu.(Buharî, Fadailu’l-Kur’an,11; Müslim, Musafirin, 240).

Bu hadiste “sekine” olarak ifade edilen husus, Bakara Suresi’nin okunmasıyla ilgili diğer bir hadiste “melekler” olarak ifade edilmiştir.(bk. Buharî, Fadailu’l-Kur’an, 15).Hadisteki sekine konusunda değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bunlardan tercih edilen görüş, İmam Nevevî’nin ifade ettiği gibi, “Kur’an okunurken, inen sekineden maksat, içinde rahmet, sükunet, vakar bulunan ve bir bulut görüntüsünü veren bir mahluktur ki, beraberinde melekler vardır.”(bk. Nevevî, İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin😊

Melekler İle İlgili Bazı Sorular:

MELEKLER NEDEN ÇOK İBADET EDER?

KÖPEK BESLEMEK CAİZ Mİ? KÖPEK BESLENEN EVE MELEK GİRER Mİ ?

GÖKTEN BİR MELEK SESLENECEK, BU MEHDİ’DİR, DİYECEK ANLAMINA GELEN BİR RİVAYET VAR MIDIR?

BİR İNSAN CİNLERLE, MELEKLERLE KONUŞABİLİR Mİ YADA İLETİŞİM KURABİLİR Mİ ?

MELEKLER GAYBI BİLEBİLİR Mİ?

Paylaş

Bir yorum yaz