Kur’an’ı Kerimi Mealinden Okumak Günah mı?

Paylaş
Kur'an'ı Kerimi Mealinden Okumak Günah mı?

Birçok konuda olduğu gibi, Kur’an’ı Kerim meali konusunda da iki aşırı uç bir de olması gereken orta yol var.
Aşırı uçlardan biri mealciliktir.

Mealcilik Nedir?

Biz mealciliği şöyle tanımlıyoruz:
Arapça bilmeden, usul bilmeden, on beş asırlık birikimden yararlanmadan Kur’an-ı Kerim’in mealini, asıl dilinden başka bir dile yapılmış tercümesini okumak bundan hüküm çıkarmak; inanç, ibadet ve davranış kurallarının bilgisine ulaşmayı hedef edinmek.
Bunun sağlıklı, mümini amacına ulaştıracak bir yöntem olmadığı güçlü delillerle sabittir.

Burada delillerin tamamını sıralamadan yalnızca yine Aziz Kitab’ımızdan hareketle şunları zikretmekle yetineceğiz:
Kitabımız, doğru anlaşılabilmesi, anlama ve uygulamada yanlışa düşmemesi için Peygamberimize (asm) uyulmasını emrediyor. (Bu konuda birçok ayet var.)

İhtilafa Düşünce Ne Yapmalıyız?

Yine Kitabımız, hem onu anlama hem de anlama ve uygulamada ihtilafa düşüldüğünde, doğruya yönelme için âlimlere (ilmî birikime) başvurmayı tavsiye ediyor.
Kur’an’ı Kerim meali ve tercümesi , birçok kelime ve cümlenin muhtemel manalarından birini tercih ederek yapılır; diğer muhtemel manalar metinde kalır, meale geçmez.

Bu sebeple Kur’an’ı Kerim meali ve tefsiri okunur, bunun sayılmayacak kadar çok faydası ve bereketi vardır; ancak, hüküm çıkarmak için Arapça ve usul bilgisine, Nazm-ı Kur’an’a müracaata ihtiyaç vardır.

İkinci Ucun Temsilcileri Ne Demişlerdir?

Diğer aşırı ucun temsilcileri, Kur’an’ı Kerim meali ve tefsiri okumayı yasaklıyor, bunların Müslümanları böleceğini, ortaya İslam diye birçok farklı dinin çıkacağını, bu sebeple tefsir ve meal okumayı bırakıp dini, ilmihallerden öğrenmek gerektiğini iddia ediyorlar.

Kur’an’ı Kerim Meali Konusunda Orta Yol Hangisidir?

Orta yol ise, hem Kur’an’ı Kerim meali ve tefsir hem de başta ilmihaller olmak üzere, güvenilir âlimlerin yazdıkları diğer eserleri okuyarak doğru, seviyeye göre derin ve şuurlu, beşeri olan ile ilâhî olanı birbirinden ayırmaya dayalı din bilgisi edinmektir. Tarih boyunca bu usul uygulanmış, böyle okuyan ve dinleyenler doğrudan sapmamış ve ümmetin kahir çoğunluğu (1.7’de 1.5’i) Ehl-i Sünnet itikadında müminler olmuşlardır…
Kaynak :Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KUR’ANI ANLAMAK İÇİN ARAPÇA MI BİLMEK GEREKİR?

KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMAK İÇİN ARAPÇA BİLMEK YETERLİ Mİ?

KUR’AN HATMİNDEN SONRA NASIL DUA EDİLİR, DUADAN ÖNCE HANGİ SURELERİ OKUMAK GEREKİR?

İSLAM’IN HAK BİR DİN OLDUĞUNA DAİR, KUR’AN DIŞINDA DELİL GÖSTERİR MİSİNİZ?

KUR’AN-I KERİM OKURKEN EKSİK YA DA YANLIŞ OKURSAK NE OLUR?

Paylaş

Bir yorum yaz