Kuran kursuna yardımcı olanlara cennette köşk verileceği doğru mu?

Paylaş

Değerli kardeşim,

Camiler ve mescitler için bu anlama gelecek hadisler var, fakat doğrudan Kuran Kursu şeklinde bir hadis rivayeti bulamadık.

Ancak Kuran Kursları; ilim, irfan yuvaları olduğu gibi, oralarda namazlar da kılındığı için aynı zamanda mescitlerdir. Bu nedenle Kuran Kurslarına hem medrese hem de mescit olarak bakılabilir.

Buna göre, Peygamber (asm) Efendimizin camiler ve mescitler için yaptığı müjdelerin, Kuran Kursları için de geçerli olduğu söylenebilir.

Mescitlerle ilgili bir ayet meali şöyledir:

“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.” (Tevbe 9/18)

Mescitlerle ilgili bazı hadisler de şöyledir:

مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ

 “Kim Allah rızası için bir mescit yaptırırsa Allah da bunun karşılığında ona cennette bir köşk ihsan eder.” (Buhari, Salat, 65; Müslim, Mesacid, 24, 25)

وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ، بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

“Kim (Allah rızası için) orman tavuğunun yuvası kadar veya daha küçük bir mescit inşa ederse, Allah da ona cennete bir ev (köşk) yapar.” (Sahihu İbn Hibban, Daru lbn Hazm, Beyrut, 2012; 1/147, No: 1610)

Buna göre, bir topluluk bir mescidin yapımına ortak olursa, yani her bir ferdin mescidin yapımına katkısı, orman tavuğunun yuvası kadar da olursa, Allah onun her birine cennette bir köşk yapar. Zira Allah Teala’nın lütuf ve ihsanı geniştir. (bk. Fethu’l-Bari, 450 nolu hadisin şerhi.)

Diğer taraftan “Muallim olarak gönderildiğini” bildiren Peygamberimiz, mescitte ilimle meşgul olanların yanına oturmayı tercih etmesi de, ilim ve irfan yuvası olan Kuran Kurslarımızın ve medreselerimizin de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir:

Hz. Peygamber (asm), bir gün mescide girdiğinde cemaatin bir kısmını dua ve zikirle, diğer bir kısmını ilimle meşgul halde görmüş. Bunun üzerine “Ben muallim olarak gönderildim.” diyerek ilimle meşgul olanların yanına oturmuştur. (İbn Mace, Muḳaddime, 17)

Bu durumu dikkat alan bazı alimler, ilim meclisinin zikir meclisine daha üstün olduğunu ifade eder ve konuyla ilgili başka rivayetleri de nakleder. (Bağdadi, el-Fakih ve’l-mütefakkih, 1/10-12)

Mescitlere, Kuran Kurslarına, Medreselere yapılan hizmetlere karşılık vaat edilen mükafatlar, küçük-büyük demeden yapılacak her türlü hizmeti kapsar. Nitekim Peygamber (asm) Efendimiz dahi yeri geldiğinde Mescid-i Nebevî’nin temizliğine katkı sağladığı ve mescidin tozlarını hurma dalıyla temizlediği bildirilmiştir. (İbnü Ebi Şeybe, Musannef, 1/349, No: 4019)

Demek ki, Mescitlere, Camilere ve Kuran Kursu ve medrese gibi ilmin kazanılmasını sağlayan müesseselere fiili yardımda bulunmak gibi, maddi destek sağlamak da çok önemlidir.  

Ayrıca bu yardım ve destekler, kişinin amel defterinin vefatından sonra da açık kalmasına vesile olacak amellerdendir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Bazı Merak Edilen Sorular:

KUR’AN OKUDUKTAN SONRA, “SADAKALLAHÜL AZİM” DEMEK SÜNNET MİDİR? “SADAKALLAHÜL ALİYYÜL AZİM” İLE “SADAKALLAHÜL AZİM”İN ARASINDA FARK VAR MIDIR?

BİLGİSAYARDA SESLİ OKUNAN KUR’AN-I KERİMİ DİNLEMEKLE HATİM İNDİRİLMİŞ OLUR MU?

MÂİDE SÛRESİ, 51. AYETTE GEÇEN, “YAHUDİ VE HRİSTİYANLARI DOST TUTMAYINIZ.” AYETİ NASIL ANLAŞILMALIDIR?

BESMELESİZ BAŞLAYAN SURE HANGİSİDİR? BU SURENİN BAŞINDA NEDEN BESMELE YOKTUR?

KUR’AN’DA KAÇ ÂYET VARDIR?

Paylaş

Bir yorum yaz