Kur’an-ı Kerim de sureler neden indiriliş sırasıyla düzenlenmemiş ?

Paylaş

Değerli Kardeşim,

Alimlerin bildirdiğine göre, Kur’an’ın nüzul sırası, o anda açıklanması veya hakkında hüküm verilmesi gereken konuların meydana gelmesiyle alakalıdır. Mushaftaki tertip ise, ilahi hikmetleri gözeten bir düzenlemedir.

En sahih olan görüşe göre Kur’an’ın ayetleri gibi, surelerin tertibi de tevkifidir / vahiy kaynaklıdır.

Bu tertip, Kur’an’ın bazı ince nükteleri ve belagat meziyetlerini göstermeye yöneliktir.

Mesela; “Nüzul sıraları arasında farklılık olmasına rağmen, Kadir suresinin Alak suresinden hemen sonra gelmesi, bu inceliklerden birini şöyle göstermektedir: “İNZELNAHU” (Onu indirdik) cümlesindeki “hu” zamirinin zahirdeki bir mercii yoktur. Halbuki, onun Kur’an’a raci olduğundan da şüphe yoktur. Bundan önce Kur’an kelimesi geçmez, fakat Alak suresinin ilk kelimesi olan “İKRA’” (oku) fiili Kur’an’ı temsil ettiği için Kadir suresindeki “hu” zamiri de bu kelimeye racidir.

İşte bunu göstermek hikmetiyle Kadir suresi Alak suresinin hemen arakasında yer almıştır. (bk. Ebu Cafer es-Sakafi, el-Burhan, 1/184)

Kur’an’ın her bir ayetinin başka ayetlere bakan birer yüzü, birer gözü vardır. Mushaftaki tertipte bu mucizelik yönü görünmektedir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz