“Kim Bir Mümini Kasten Öldürürse, Cezası, İçinde Ebedi Kalacağı Cehennemdir.” Ayetine Göre Bir Mümini, Kasden Öldüren Kimse, Ebedi Cehennemde mi Kalacaktır?

Paylaş
Kim Bir Mümini

Kur’an-ı Kerim’de, kâfir olarak ölmemek şartıyla, her günahın affedilebileceği bildirilir. (Nisa, 4/48, 116) Ayrıca “Kim bir mümini kasden öldürürse,..” (Nisa, 4/93) âyetinde geçen ifadenin anlamı, “Kim bir müminin imanına kasdederse” demektir. Yani “kim bir mümini mümin olduğu için, imanından dolayı öldürürse” demektir. Buna göre öldürenin mümin değil kâfir olduğu anlaşılır.

“Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazab etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa, 4/93) Mümin veya kâfir kim bir mümini kasten, bile bile, hayatına kastederek öldürürse, onun cezası cehennemdir. Orada pek uzun müddet ve belki sonsuza kadar cezalandırılır. Çünkü Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş, merhamete layık görmeyip onun için büyük bir azap hazırlamıştır.
İkrime ve İbn-i Cüreyc’e göre de bu ifadenin izahı şöyledir: “Kim ka­sıtlı bir şekilde ve öldürülmesini helal sayarak bir mümini öldürecek olursa, işte onun cezası cehennemdir ve o orada ebedi olarak kalacaktır.”

Kim bir mümini Müslüman olmasından dolayı öldürürse cehennemde kalacaktır. Yüce Allah, hata ile Müslümanı öldürüp sonra tövbe edeni affeder. Fakat nefis savunması olmadan kasden bir Müslümanı öldüren kimse, büyük cezaya çaptırılır. Kasden, Müslümanı Müslümanlığından dolayı öldürenin cezası, ebedi olarak cehennemdir. Adam öldürmek, şirke yakın bir günah olduğu için Allah, bunu şirkle beraber saymıştır: “Ve o müminler ki Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah’ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler, zina da etmezler.”(İsra, 17/15)

Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur: “Dünyanın tamamen yok olması, Allah indinde Müslüman bir adamın öldürülmesinden daha hafiftir.”(Tirmizi) Selef ve halefin çoğunluğuna göre, kasden de olsa adam öldüren kişi tövbe eder, iyi amel işlerse tövbesi kabul edilir, Allah onun kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Maktulün uğradığı zulme karşılık da nimetler verip onu memnun eder ve hakkını helal ettirir.

“Her kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedi kalacağı cehennemdir!”(Nisa, 4/93) âyeti de kasden ve Müslüman olduğu için bir mümini öldürenin cezasını bildirmektedir. Fakat bu kişi tövbe ederse, Allah isterse onu affeder. O, dilediğini yapar. Kasden mümini öldüren kişi uzun süre cehennemde kalsa da yine oradan kurtulacaktır. Çünkü kalbinde zerre kadar iman bulunan kimsenin cehennemden çıkacağına dair mütevatir hadisler vardır.(Buhari, Tevhid 24, 36; Müslim, İman, h. 81-83)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsiniz.

Bazı Merak Edilen Sorular:

CİNSİYETİ DEĞİŞTİRMEK HELAL MİDİR?

ETEK ALTINDA SADECE İÇ ÇAMAŞIRIYLA NAMAZ KILINSA UYGUN OLUR MU?

GÖZDE ÇAPAK OLMASININ ABDEST VE GUSLE BİR ENGELİ VAR MIDIR?

KAPALI BİR KADINI BAŞI AÇIK OLARAK KİMLER GÖREBİLİR?

İMAM OLMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Paylaş

Bir yorum yaz