Kafirler tövbe etmeden kurtulabilir mı?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Önce şunu bilelim ki insanlar iman bakımından üçe ayrılır:

1. Mümin

2. Kafir-Müşrik

3. Münafık

Mümin: Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed aleyissalatü vesselam ve onun getirdiğine kalben inanan, dille ifade edene mümin veya Müslim denir.

Kafir: Allah’ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed’in peygamber olduğuna inanmayıp inkar eden insanlar da kafirdir. Bir de müşrik var ki o da Allah’ın varlığına inanmakla beraber ona ortak koşanlardır. Bunlar da kafir gurubuna girmektedir.

Münafık: Allah’ın varlığını ve birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul ettiğini diliyle söylediği ve bazı ibadetleri de yapar göründüğü halde gerçek anlamda kalbiyle inanmayan kimselere münafık denir. Münafık ikiyüzlüdür, içi başka, dışı başkadır.

Allah’a, Onun elçisi Hz. Muhammed’e ve diğer iman esaslarına inanan kimse mümindir ve bu iman aynı zamanda tövbedir. Bu nedenle iman edip salih amel işleyen kimse kurtulur.

İslam inancına göre, İslamiyet’ten haberi olduğu halde inanmayanlar, kurtulamaz ve cennete giremez.

Allah, Kafirlerin dualarını kabul etmediğini, Müslüman olmadan ölenleri cehenneme atacağını pek çok ayette ifade etmektedir.

Kim Allah’a ve Resûlü’ne iman etmezse, (bilsin ki) gerçekten Biz, kafirler için çılgınca yanan bir ateş hazırlamışızdır. (Fetih, 48/13)

Şüphesiz, Kitap Ehlinden ve müşriklerden inkar edenler, içinde sürekli kalıcılar olmak üzere cehennem ateşindedirler. (Beyyine, 98/6)

Allah, münafıklar hakkında şöyle buyurur: Muhakkak ki münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadır. Onlara bir yardım edici de bulamazsın. (Nisa, 4/145)

Sonuç olarak deriz ki, kafir ve müşrik sıfatını taşıyanlar, ister tövbe ve dua etsin veya etmesin kurtuluşlarının olmadığı, cehennem ehli oldukları ayetlerle sabit olmuştur.

Bir kafir, iman edip ibadetlerini yapsa mümin ve Müslim olmuş olur.

Günahkar mümin tövbe etmeden ölse, onun işi ahirette tamamen Allah’a kalmıştır. Allah dilerse, adaletiyle cezalandırır, dilerse merhametiyle af eder. Bu konuda herhangi kesin bir hüküm verilmemektedir.

Eğer kişi imanla ölmüşse, günahı ne olursa olsun eninde sonunda cennete gireceği konusunda alimler hem fikirdirler.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz