Kabe Neden Kutsal?

165
0
Paylaş
kutsal

Mülkün sahibi Allah’tır. Allah bir yer, zaman, mekan veya başka bir şeye, kutsal derse, elbette kutsal olur.
Kutsiyet on ayette yer almaktadır: İki ayette, Allah’ın Hz. Musa’ya hitabı sırasında Musa’nın mukaddes bir vadide bulunduğunun kendisine bildirildiği ifade edilmekte (Tâhâ, 20/12; Nâziât, 79/16).

Bir ayette Hz. Musa’nın kavmine hitaben, “Allah’ın size takdir ettiği mukaddes yere (arz-ı mukaddese) girin.” dediği belirtilmektedir.(Mâide, 5/21).

Taberî, vadinin mukaddes oluşunu manevî kirlerden temizlenip mübarek olmakla açıklamış (Câmiu’l-Beyân, XVI, 182), Matürîdî ise, üzerinde Allah’tan başkasına tapınılmamış yer özelliği taşıması veya Kâbe’de ve diğer camilerde olduğu gibi, içinde ibadet edilmesinin sevabının fazla olması şeklinde yorumlamıştır (Tevîlâtü’l-Kurân, vr. 457b).

Takdisi “Allah’ın kişiyi manevî kirlerden temizleyip arındırması” manasına alan Râgıb el-İsfahânî, maddî mekânların kutsiyetini “en büyük kirlilik olan şirkten temiz ve uzak tutulması” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “kds” md.).

Bu sebeple yaratılmıştık üstü özelliği ve aşkınlık niteliği nisbet etmemek şartıyla “çok saygı gösterilen, karşı çıkılmaması gereken” anlamı çerçevesinde Allah’tan başka varlıklar için kutsal kavramının kullanılması mümkün görünmektedir.

Kâbe, Müslümanlar için sadece taşlardan ibaret olan bir yapı değildir. Yeryüzünde bulunan bütün olumsuz durumların izlerini ortadan kaldırmak adına yeryüzünün de aynı zamanda tevhidi olması için gerekli olan bir alamet olması istenmiştir. Bu nedenle kutsal olan bir olgu olarak Müslümanlara gönderilmiştir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Kabe Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

KABE, HZ. MUHAMMED’DEN ÜSTÜN MÜDÜR?

KABE TAVAF EDİLİRKEN NEDEN TELBİYE ÇEKİLİR?

ALLAH ZAMANSIZ VE MEKANSIZDIR, NİYE KABEYE ALLAH’IN EVİ DENİLİYOR?

KÂBE’NİN MAHİYETİ NEDİR?

KABE’YE YÖNELMEK, TAVAF ETMEK KABE’Yİ PUTLAŞTIRMA OLMAZ MI?

Paylaş

Bir yorum yaz