Kabe, Hz. Muhammed’den üstün müdür?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Ehl-i sünnet inancına göre, Hz. Peygamber (asm), Kabe’den de üstündür. Bütün yaratıklardan üstündür. (bk. İbn Abidin, Reddü’l-Muhtar, 2/626; Razi, Mefatih, Fil Suresi tefsiri)

Ancak İmam Rabbani Kabe’nin hakikati ile hakikat-ı Muhammediyeyi karşılaştırmış ve öyle bir sonuca varmıştır. 

Bu düşünce şu açıdan isabetlidir:

Kabe’nin hakikati, Allah’ın vahdaniyetinin bir tezahürüdür. Hatta diğer isim ve sıfatlarını da simgeleyen bir yapıdır.  Hakikat-ı Muhammediye ise, vahyin hakikatini simgeler. Zat-ı ilahî vahiyden büyük olduğuna göre, Kabe’nin hakikati de hakikat-i Muhammediyeden daha büyüktür denilebilir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Paylaş

Bir yorum yaz