İşlediğimiz günahları sevaba çevirebilir miyiz?

Paylaş

Değerli kardeşim,

Ayeti kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor:

“Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler güzel ve makbul işler işleyenler bundan müstesnadır. Allah onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah gafurdur, rahîmdir.” (Furkan, 25/70)

Âyet-i kerimenin son bölümünde “…İşte Allah, onların kötülüklerini iyi­liklere çevirir…” buyurulmaktadır. Bu ifade iki şekilde izah edilmiştir:

Birincisi şöyledir: Allah, şirk ve inkarcılıktan vazgeçip iman edenlerin, müşrikken işledikleri çirkin amellerini, mümin olduktan sonra işledikleri güzel amellere çevirir. Böylece onlar müşrik iken mümin olurlar, zina işlerken iffetli olurlar. Taberi de bu izah şeklini tercih etmiştir.

İkinci izah şekli ise şöyledir: 
Kulun daha önce işlediği kötü ameller, töv­be etmesi sayesinde kıyamet gününde iyi amellere dönüşecektir. Zira kul, her günah işlediğini hatırlayınca pişmanlık duyacak ve Allah’tan affını isteyecektir. Böylece kıyamet gününe vardığında aleyhine yazılmış olan günahların, iyilikle­re çevirildiğini öğrenecektir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca bu videomuzu izleyebilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz