Irk sevdalılığı dinimize zarar verir mi?

71
0
Paylaş

Değerli kardeşim,

İnsanın kendi milletini ve vatanını sevmesi caizdir; ancak kendi milletini üstün görmesi doğru değildir. İslam dini insanın üstünlüğünü Allah’a kulluktaki ölçüye göre belirlemektedir. Bu bakımdan hangi milletten olursa olsun, Allah’a kim daha çok kulluk ederse o insan daha üstündür. Öyle ise Allah katında üstün olan bizim yanımızda da üstün olmalıdır. Aksi takdirde kendi milletimizden olan bir dinsizi farklı milletteki bir Müslümandan daha çok sevmek ve onu üstün görmek doğru değildir. İşte İslam dini müminler arasındaki bu tür ihtilafı kaldırmak için din kardeşliği esasını getirmiştir. Bir Müslüman hangi ırktan ve milletten olursa olsun bizim kardeşimizdir ve yanımızda üstündür. Bu ölçüler içerisinde kendi milletimizi sevmemizin bir mahzuru yoktur.

Irkçılığı men eden ve insanların aynı asıldan geldiğini ders veren âyet-i kerimede “Muhakkak ki, Allah indinde en kerim olanınız, takvada en ileri olanınızdır.” buyuruluyor.

Demek ki, Allah’tan korkma mefhumu içinde, ırkçılıktan sakınma da dahil. Allah indinde en makbul olanlar, şu veya bu ırka mensup olanlar değil, hangi ırktan olursa olsun takvada en ileri gidenlerdir.

Takva, Allah’tan korkmak, O’nun yasaklarından şiddetle kaçınmak, hassasiyetiyle uzak durmak mânâsına geliyor… Ama, takva sahiplerinin sıfatlarıyla ilgili âyetlere baktığımızda; takvanın, İslâm’ı bütünüyle yaşamanın âdetâ simgesi, alâmeti olduğunu görürüz…

Âl-i İmran sûresinde; Rabbimiz bizi, mağfiretine, cennetine çağırıyor, çağırmaktan da öte, “koşunuz” diyor.(Âl-i İmran, 3/133) Ve âyetin sonu, bu cennetin, muttakiler için hazırlandığını beyan ile geliyor… Dolayısıyla âyet, Müslümanları takvada yarışmaya davet etmiş olmuyor mu? Takva sahipleri için hazırlanmış cennete girmek üzere…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca Bu Konuyla İlgili Aşağıdaki Videomuzu İzleyebilirsin:

Bazı Merak Edilen Sorular:

BÜYÜ DİYE BİR ŞEYİN VAR OLDUĞUNA İNANMAK ŞİRK MİDİR? 

ASTROLOJİ (YILDIZ FALCILIĞI) BİLİM MİDİR? ASTROLOJİYE İNANMAK ŞİRK MİDİR?

TÖVBE EDİLDİĞİ TAKDİRDE ŞİRK, AF OLUNUR MU?

BAZI İNSANLARIN GÜZEL, BAZI İNSANLARIN ÇİRKİN YARATILMASI HAKSIZLIK DEĞİL MİDİR?

“ŞEFÂAT YÂ RESÛLALLAH” DEMEK ŞİRK MİDİR?

Paylaş

Bir yorum yaz