İnsanlar Havva ve Adem âleyhisselâmdan çoğaldı. Şeytan nasıl çoğaldı, eşi kimdi?

116
0
Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Cinler de insanlar gibi sorumlu varlıklar olarak yaratılmıştır. (bk. Zariyat, 51/56)

Allah’a inanıp, O’na ibadet eden, iyi amel sahibi olan cinler olduğu gibi, insanlara zarar vermek isteyen ve onları iman ve güzel amelden alıkoymaya çalışan kafir cinler de vardır.

Kur’an-ı Kerim’de insan ve cinlerin şeytanlarından şöyle söz edilir:

“İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak.” (En’am, 6/112)

Bu ayette işaret edildiği üzere, şeytan işi amel işleyen cinlere şeytan denmektedir. 

Cinler tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenir ve çoğalırlar, erkeklik ve dişilikleri vardır, doğar, büyür ve ölürler. İman etmeyen cinler şeytandır.

Her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Ancak, isteyen bu fıtrata uygun olarak iman eder, isteyen de bu fitrata aykırı olarak inkar eder.

Kısacası; cinlerin varlığı, onlardan da mümin ve kafir olanların bulunduğu bize bildirilmektedir. Ancak kendi aralarındaki yaşamları ile ilgili Kur’an ve hadislerde geniş bilgi bulunmamaktadır.

Cinlerin ateşten yaratıldığına ve mükellef olduklarına iman etmemiz yeterlidir. Şeytanların zürriyetleri, yani çocukları olduğuna dair ayet-i kerime vardır (bk. Kehf, 18/50).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz