İlim öğrenmek kadın erkek herkese farz mıdır?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

“İlim talep etmek / öğrenmek her Müslümana farzdır.”(İbn Mace, Mukaddime, 17).

“Müminlerin hepsinin topyekün  sefere / savaşa çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı savaşa çıkarken, bir grup da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dinî hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve savaşa çıkanlar geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle (onlara bu bilgilerini aktararak) onları uyarmalıdır.” (Tevbe, 9/122)

mealindeki ayette, ilim öğrenmek cihad gibi bir farz olarak öngörülmektedir.

Allah’ın peygamberine ve onun şahsında ümmetine ilminin artması için dua etmesini emrettiği ayet de ilmin önemini göstermektedir:

“Sana vahyedilmesi henüz tamamlanmadan unutma endişesiyle Kur’an’ı okumada acele etme ve ; ‘Ya Rabbi! Benim ilmimi artır’ de.”(Ta Ha, 20/114).

Kulluğun en önemli göstergesi Allah’a karşı duyulan saygı ve korkudur. Bu açıdan;

“Allah’tan gereği gibi korkanlar / ona saygı duyanlar ancak âlimlerdir.” (Fatır, 35/28)

mealindeki ayette zımnî olarak ilim öğrenmeye teşvik vardır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Paylaş

Bir yorum yaz