İdeal evlenme yaşı kaçtır? Evlenilmek istenen erkek / kızda hangi şartlar aranmalıdır?

Paylaş

Değerli kardeşim,

Gerekli evlilik yaşı konusunda belirlenen bir sınır yoktur. Ancak evlilik hayatında problem olabilecek derecedeki yaş farklılıklarına kefâet (denklik) açısından bu konuda dikkat edilmelidir. İslamda evlenmenin faydaları olarak,

  • Huzur bulmak (Rûm 30/21),
  • İnsan neslini sürdürmek (el-Hindî XVI/276 “Evlenin, çoğalın. Çünkü ben kıyamet günü sizinle diğer ümmetlere övüneceğim”) 
  • Kendini haramdan korumak, (Hadîs için bk. Tirmizî, nikâh 1: Nesâhî, siyâm 43; Buhârî, savm 1, nikâh, 2,3)

Gösterildiğine göre, bunlardan birinin gerektiği, ya da ihtiyaç duyulduğu yaş, evlilik için tavsiye edilecek yaştır. Erginlikle Allah’ın insanda bir takım fizyolojik, psikolojik değişiklikler meydana getirmesi, artık bu işe başlanabileceğinin işareti olmalıdır. Yukarıda zikredilen üç fayda, ya da sebebe, içinde yaşanılan toplumun karakterinin (İslam toplumu, cahiliyet toplumu gibi) ve çevre şartlarının da etki edeceğini de düşünerek, bu yaşı herkesin kendisinin tespit etmesi gerekir. Ergin olduktan sonra, olabileceğine erken evlenme, dînen de tıbben de tavsiye edilmiştir. ( Sibâî, el-Mer`a 59 vd.)

Karı-koca adaylarında aranacak şartlara gelince, kadın için:

  • Öncelikle dindar olmak (Ulv`an, İslam`da Âile Eğitimi (terc) I/48 vd.; GazaIî N/99 vd.)
  • Doğurgan olmak (kısır olmamak)
  • Beden ve ahlâken güzel olmak
  • Asıl ve şerefli olmak

(Gazâlî bir de yakın akrabadan olmaması tavsiyede bulunur) gibi özellikler aranır. Bunların kadınlara has olmayanların erkek için de bir özelliktir.

Rasûlullah Efendimiz: “Kızını bir fâsıka nikâhlayan, onunla gözetmesi gereken akrabalık ilişkisini kesmiş demektir.” buyurur. Bir adam Hasan Basrî’ye: “Kızımı çok kişi istiyor, kime vereyim?” diye sorduğunda O : “Allah’tan korkana ver. Severse ne âlâ, sevmezse Allah’tan korktuğu için ona zulmetmez” demiştir. (Gazâlî N/108)

Yine Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) : “Kadın dört şey için nikâhlanır: Malı için,  soyu-sopu için, güzelliği için ve dini için… Eli kuruyasıca; sen dini bütün olanı seç (ki, sıkıntı çekmeyesin)” (Buhârî, nikâh,15; Müslim, radâ` 4; Ebû Dâvûd, nikâh 2; Tirmizî, nikâh 4) buyurmuştur ki, bu konunun özeti bu hadîs-i şerîften ibarettir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca konu ile ilgili videolarımızı da izlersen yararı olacaktır inşaallah kardeşim. 👇

Paylaş

Bir yorum yaz