İblis İnkarcılardan Oldu.(Bakara,2/34)’e Göre Başka İnkarcılarda mı Vardı?

Paylaş
iblis inkarcılardan oldu mu

İblisten önce (kimler olduğu hakkında bilgimiz olmayan) kafir bir topluluk vardı. Onun için “İblis inkarcılardan (kâfirlerden) oldu.” denilmiştir.

Bu ifadeden maksat, “herhangi başka kafirlerden oldu” manasında olmayıp, “İblis iman dairesinden çıkıp küfür dairesine girdi.” manasında “Kafirlerden oldu (sare minel kâfirin)” denilmiştir. Yani, kafir değilken kâfir oldu, demektir.

“Kâfirlerden oldu” ifadesi, kendisinden önce mutlaka kâfirlerin olduğunu gerektirmez. Nitekim, “İblis cinlerden idi” (Kehf, 18/50) mealindeki ayette de iblisten önce cinlerin olduğunu göstermez, çünkü ilk cin odur.(bk. Maverdi, ilgili ayetin tefsiri)

Bu bilgileri esas aldığımızda “İblis inkarcılardan (kâfirlerden) oldu.” mealindeki ayetin ifadesini, “İblis kâfir olan cinlerin ve şeytanların cinsinden oldu (kâfir olan cinlerin ve şeytanların safına katıldı).” şeklinde anlamak mümkündür. (bk. Zemahşeri, ilgili ayetin tefsri)

Kanaatimize göre şöyle bir yorum da uygun olur:
Hz. Âdem’den bu ayetin indiği zamana kadar bütün insanlar, vahiyler vasıtasıyla iman ve küfür kavramını duymuş, mümin ve kâfir kimselerin olduğunu çok iyi biliyorlardı. İşte ayette bu meşhur olan anlayışı göz önünde bulundurmuştur.

Buna göre “İblis kâfirlerden oldu” dan maksat, İblisten önce değil, onunla başlayan ve ondan sonra devam eden meşhur kâfirlerden biri olduğunun vurgulanmasıdır.
“Kâfir oldu” yerine “kafirlerden oldu” ifadesinin tercih edilmesi, küfrün şeytana mahsus bir olgu olmadığına, onun gibi Allah’a karşı baş kaldıran her inkârcının bir vasfı olduğuna, şeytanın başına gelecek olan azabın onların da başlarına geleceğine işaret etmek içindir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Şeytan Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

“KÖR ŞEYTAN” DEMENİN SAKINCASI VAR MIDIR?

ŞEYTANLAR VE CİNLERİN İNSANLARIN KUL HAKKINA GİRMESİ MÜMKÜN MÜ?


KUR’AN-I KERİMİ HZ.PEYGAMBER(SAV)’E ŞEYTANLARIN GETİRDİĞİ İDDİASI DOĞRU MU?

HZ.ÂDEM DE HATA YAPTIĞI HALDE NEDEN O AFFEDİLMİŞ, ŞEYTAN AFFEDİLMEMİŞTİR?

ÖLÜM ANINDA ŞEYTAN GÖRÜLEBİLİR Mİ?

Paylaş

Bir yorum yaz