İbadet Sevabı ile Kul Hakkı Ödenir mi?

Paylaş
İbadet sevabı

Kul hakkıyla ölenlerin, önce sevaplarının alınıp hak sahibine verileceği (ibadet sevabı), bu yetmezse hak sahibinin cezasının ona nakli yapılacağı hakkında hadisler var. Dünyada hak sahibine sevap nakliyle helalleşme ise, işi ahirete bırakmadan halletmek olur.

İbadet Sevabı veya İbadetlerle Kul Hakkı Nasıl Ödenir?

Hz. Peygamber (s.a.s.), üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin, hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını öğütlemiştir. Bunun yapılmaması durumunda hesap gününde haksızlık yapan kişinin salih amellerinin (ibadet sevabı), haksızlığı ölçüsünde alınarak hak sahibine verileceğini, eğer verilecek salih amel bulunamazsa o zaman da mazlumun günahlarının zâlime yükleneceğini belirtir (Buhârî, Mezâlim, 10).
Görüldüğü üzere kul hakkı, kişinin Cennet ya da Cehennem’e gidişinde önemli ölçüde belirleyici bir rol oynamaktadır. Allah’ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın, çok ağır bir vebâli vardır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi, hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe, Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmemektedir. Çünkü ilâhî adalet, bunu gerektirir. Veda hutbesinde Resûlullah (s.a.s.), “Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız, Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır (dokunulmazdır).” (Buhârî, Hacc, 132) buyurmuştur.
Buna göre, gasp, hırsızlık veya izinsiz alma gibi yollarla elde edilen haram para veya mal, sahipleri biliniyor ise kendilerine yahut mirasçılarına, bilinmiyor ise fakirlere veya hayır kurumlarına onların namına sadaka olarak verilmelidir. Ayrıca, yapılan bu kusurlardan dolayı da Allah’tan af ve mağfiret dilenmelidir.

Mal ya da darp gibi şeylerle ilgili olmayan gıybet, bühtan gibi hak ihlallerinde en doğrusu, hak sahibine durumu anlatıp helalleşmek olmakla beraber, her zaman bu şartı yerine getirmek mümkün olmadığından ya da insanlar bundan çekindiklerinden, kendi adına tövbe edip, hak sahibi namına da istiğfar etmek, dua etmek ya da hayır hasenat yaparak sevabını ona bağışlamak, bu tür hak ihlallerine keffaret olur (İbn Teymiyye, el-Fetâva’l-Kübrâ, I, 113).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

İbadet Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

HZ. MUHAMMED’İ (SAV) ÖVMEK İBADET MİDİR?

AHİR ZAMANDA YAPILAN İBADETLERİN KIYMETİ NASILDIR?

“ALLAH AFFEDER!..” DEYİP İBADET ETMEMEK NE KADAR DOĞRU?

İBADETLERİMDE NEDEN İSTEKSİZLİK DUYUYORUM?

EŞİMLE GEÇİRDİĞİM VAKİT İBADET SAYILIR MI?

Paylaş

Bir yorum yaz