Hristiyanların 6666 rakamına takılmalarının ve bundan dolayı Kuranın (haşa) şeytanın kitabı olduğunu iddia etmelerinin aslı nedir?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Bu konuda birkaç noktaya işaret etmekte fayda vardır:

1) Önce şunu söyleyelim ki, Kur’an’da 6666 ayet yoktur.

Bu sayıyı Zemahşeri gibi bazı müfessirler ortaya atmış ve  Zemahşeri’nin şöhreti sebebiyle az da olsa yaygın bir düşünce olmuştur. Bediüzzaman hazretleri de bu iştihar etmiş sayıyı göz önünde bulundurarak bazı yorumlarda bulunmuştur.

Oysa, İbn Abbas’ın sayımıyla ve bizim de bizzat defalarca yaptığımız sayımla Kur’an’daki mevcut ayet sayısı: 6236’dır.

Bu sebeple, bazı Hristiyanların bunu göz önünde bulundurmaları yanlıştır.

2) Aslında dedikleri sayıda 2 adet 66 sayısı vardır. Bu sayı, “Allah” lafza-i celalin ebced değeridir. Kuvvetli bir ihtimalle, Allah’ın birliğini ve tevhid inancını pekiştiren bu tevafuk, Hristiyanların “Teslis” inancına ters düştüğü için buna hücum ediyorlar.

3) Şeytan kelimesinin yakından uzaktan sözkonusu sayılarla bir ilişkisi yoktur.

4) Hristiyan aleminde 666 sayısı İncil’de Yuhanna’nın “Vahiy” bölümünde (13-18) geçiyor. Yuhanna’daki vahiyde İncil’in Türkçe çevrisine göre, “Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Bu sayı bir insanı simgeler. Sayısı 666’dır.” deniliyor.

Onların düşüncesine  göre bu sayının simgelediği kişi (Anti Crist / deccal), Hz. İsa Mesih’in karşıtı olan biridir. Oysa Hz. Muhammed’in hadis öğretilerinde ve Kur’an’da Hz. İsa’nın hak peygamber olduğu vurgulandığı gibi, Yahudilerin Hz. Meryem hakkındaki iftiralarına karşı, onu temize çıkaran ve onun bir iffet abidesi olduğu ilan edilmiştir.

Kaldı ki, Hz. Muhammed Arap’tır ve ismi de Arapçadır. Onun isminin ebced / rakam değeri -Grekçe değil- Arapça harflerine göredir. Arapçada ise, “Muhammed” kelimesinin ebced değeri: 92’dir; Mim harfinin şeddesi de sayılsa, 132 eder.  Bunların 666 sayısıyla ne ilgisi var?

5. Tarih boyunca, aralarında  birçok din alimi ve bilim insanın bulunduğu Yahudi ve Hristiyanlardan binlerce kişinin müslüman olması, bu gibi cahilce yapılan palavraların hiç bir kıymet-i ilmiyesinin bulunmadığının açık göstergesidir. Bu tür hezeyanlara önem vermek, onları kale almak, insanlık aklıyla alay etmek anlamına gelir..

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz