Hristiyan / ateist veya başka dine mensup ailelerden doğanların suçu ne? Bizler Müslüman ailede doğduğumuz için mi Allah’a inanıyoruz?

Paylaş

Değerli kardeşim,

Müslüman bir ülkede doğmamız Müslüman olmamıza bir vesile olabilir, ancak dünyaya baktığımızda her Müslüman ülkede doğan Müslüman olmadığı gibi, her kafir ülkede doğan da kafir olmamaktadır. Bunun örnekleri çoktur. Bugün Amerika’da yılda bir milyona yakın insan Müslüman olmaktadır. Avrupa ve Rusya gibi ülkelerde bu sayı daha da artmaktadır. Bu rakamlar azımsanmayacak derecededir. Demek ki “Müslüman olmak için illa Müslüman bir ülkede doğmak gerekir” diye bir durum söz konusu değildir. Aynı şekilde Müslüman ülkede yaşayıp Müslüman olmayanlar da vardır.

Müslüman ülkede doğmamız, aklımızı bir köşeye koyduğumuz anlamına gelmemektedir. Yaratıcıyı inkar edip her şeyin kendi kendine olduğunu iddia eden ateizmin safsatalarını da biliyoruz, Hristiyanların teslis hurafesini de biliyoruz, Yahudilerin ırkçı din anlayışını da biliyoruz, Hindistan’da ineğe, fareye, heykellere ve daha nice nice şeylere tapanları da biliyoruz.

İşte bütün bunları biliyoruz ki Kur’an’ın bizlere gösterdiği her türlü şirkten uzak bir olan Allah’a ve gönderdiği İslam dinine inanıyoruz. Kur’an’ın bizlere gösterdiği ve aklıselim hiçbir insanın reddedemeyeceği temel ilkeleri de biliyoruz ve bunun için inanıyoruz.

Ayrıca, videomuzda mesele uzun uzun izah ediliyor, mutlaka izlemelisin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz