HELAKA SÜRÜKLEYEN GÜNAHLAR NELERDİR?

Paylaş

Değerli Kardeşim,

Günlük hayatımızda yaratılış itibariyle pek çok günaha gireriz.

Bu günahlardan bazıları imanımızı sıkıntıya düşürebilir.

Risale-i Nur’larda 

Bediüzzaman Hazretlerinin söylediği gibi;

“Evet, iman, kalpte, kafada daimî bir manevî yasakçı bıraktığından,fena meyelanlar histen nefisten çıktıkça ‘Yasaktır!’ der, tard eder, kaçırır.”

(Bediüzzaman Said Nursî, Hutbe-i Şamiye, s. 82)

Bu günahlardan bazıları bizi helaka sürükler. 

 Peki bu helaka sürükleyen büyük günahlar nelerdir?Gelin bir de yakından inceleyelim.

Helaka sürükleyen 7 şey den kaçın diyor Efendimiz.

Sahabiler hemen sorar:

O yedi şey nedir diye sorduğunda

Peygamberimiz şöyle cevap veriyor;

1.)Allaha şirk koşmak

Şirk Allah’ı inkar etmek değildir,inandığın halde,Allah’ın otoritesini başkalarıyla paylaşmaktır. 

Ayeti Kerimede :

“Muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür.”

 (Lokman, 31/13) diye anlatılmaktadır. Şirke giren kişi ilk olarak kendine zulum yapmaktadır. 

Şirk’in diğer bir çeşidi de, yalnız Allah’tan beklenmesi gereken sonuçları,Allah’tan başka güç ve kişilerden beklemektir.

Yani ibâdetlere riya ve gösterişi karıştırmak,Allah’ın rızasından sapmaktır. Kur’an’da bu hususta şöyle buyurulmuştur:

“Kim Rabb’ine kavuşmayı umuyorsa,artık salih bir amelde bulunsun ve Rabb’ine ibâdette hiç kimseyi şerik kılmasın (ortak tutmasın).”

 (Kehf, 18/110).

 Muhammed (asm)’in de bu hususta söylediği hadislerden bazıları şöyledir:

“Sizin için en çok korktuğum şey, küçük şirktir.” 

“Ya Rasûlüllah! 

Küçük şirk nedir?” diye sordukları zaman, Rasûlüllah (asm) şöyle devam etmiştir:

“Küçük şirk, riya yani gösteriştir.Ahiret gününde insanlara amellerinin karşılığı verildiği zaman, Allah diyecek ki:

“Dünya hayatında iken, kendileri görsün diye riya ve gösteriş yaptığınız kişilerin yanına gidin, bakın, onların yanında herhangi bir karşılık bulacak mısınız?”

 (Ahmed b. Hanbel, V/428, 429).

Bu nedenle vesveseye kapılmadan ibadetlerimizi niyetleirmizde olduğu gibi Allah rızası için yapmaya gayret gösterelim inşaAllah. 

Şirke düştüğünde de hemen tövbe etmeli insan. 

2.) İnsanlar üzerinde veya bir nesnede sihir yapmak

Bu konuda kader ve kazâya güvenmek gerek. Sihiri merak etmek bile doğru değildir.Her daim Allaha sığınmalı, insan

İçten gelen bir teslimiyetle Rabbine sığınmalı insan.

En korunaklı dualardan biri de Felak suresidir :

“De ki:

“Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

(Felak, 113/1-5) 

3.) Cinayet işleyip insan öldürmek

Kur’an-ı Kerim’de adam öldürmenin haram olduğunu bildiren birçok ayet vardır.Bu ayetlerin birinde şöyle buyurulur:

“Allah’ın haram kıldığı cana, haklı bir sebep olmadıkça kıymayın.Kim mazlum olarak öldürülürse biz onun velisine (mirasçısına hakkını isteme konusunda) bir yetki vermişizdir.O da öldürmede aşırı gitmesin.Çünkü o, zaten yardıma mazhar kılınmıştır.” (el-İsrâ, 17/33)

Dört büyük mezheb imamı, öldürmenin mübah olduğu halleri şu şekilde sıralarlar: 

Bir kimse yabancı birisinin evine girdiğini; yabancı bir erkeği karısı veya yakın akrabası ile zina ederken görse onu öldürmesi helâldir.

 Katile kısas gerekmez.Zina, erkekle kadının rızası sonucu oluşmuşsa Hanefi ve Hanbelîlere göre kadının kocası onları suçüstü yakalaması halinde her ikisini de öldürebilir.Eğer erkek, kadını zinaya zorlamışsa kadının bu erkeği öldürmesi mübah görülmüştür.

 Allahın verdiği canı ancak Allah alır.Birini öldürmek, tüm insanları öldürmek gibidir 

4.) Faiz alıp vermek

Bu iş bir sömürü ve zulumdur. Bir

Günahı küçük görmek, küfre götüren adımlardandır. Faiz almadan ev alamıyorum diyorsan bu ayet sana göre kardeşim…

Ey iman edenler! 

Allah’tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın.

Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin.

 Eğer tövbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir.

(Bakara Suresi – 278-279) 

 Günümüzde faiz normal olarak görülmekte ama ayette dediği gibi Allah ve Resulüne savaş açmış olunur. Bütün bu harcamalarımıza karşı hissettiğimiz doyumsuzluğun en büyük sebebi de belki bu savaşın karşılığıdır.

5.) Yetim malı yemek

Anne – babasını kaybetmiş korunmaya ihtiyacı olanlar için yetim kelimesi kullanılır.Yetimler için Kuran da bir çok ayet bulunmaktadır.Mesela :

“Gerçek, yetimlerin mallarını haksız (ve haram) olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yemiş olurlar. 

Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir.” (Nisâ, 4/10).

Bu âyetteki yetim malı yemekten maksat; onların mallarına sahip çıkmak, haklarını yemektir.Yoksa, içerisinde yetim bulunan bir aileyi ziyarete gidildiğinde onların ikram ettiği bir şekeri almamak değildir. 

Hz. Peygamber (a.s.m.) de bir hadîsinde; yetim malı yemeyi insanı helâk eden yedi büyük günah arasında saymıştır. 

(Buharî, Vesâya, 23).

Yetimin hakkı yenilmez çünkü, yetimin kefili Allah’tır. 

5.) Zina yapmak

Zina etmek, bir kadınla nikâhsız veya haksız olarak cinsel temasta bulunmak olarak tanımlanır. 

Ayeti Kerime de :

“Zinaya yaklaşmayın. 

Çünkü o, çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.” (el-İsrâ, 17/32).Der Dikkat ettiysek yapmayın değil yaklaşmayın denilmektedir.Çünkü her günahta küfre giden bir yol vardır.Sonsuz olan aşkı sonlu varlıklarla öldürmemek gerekir. 

6.) Cihat günü cihattan farz-ı ayn olduğu zaman kaçmak

Büyük günahlardan birisi de muharebe günü savaş meydanından kaçmaktır. Gerektiğinde vatan için ölmezsen, düşman vatanı işgal eder ve namusunu çiğner.Bu da  büyük bir günahtır. 

Müdafaadan kaçan zaten o an helak olmuş demektir.Ayette ise bu duruma ağır bir açıklama getirilmiştir.

Tevbe Suresi, 38. ayet:

 Ey iman edenler,ne oldu ki size,Allah yolunda savaşa kuşanın denildiği zaman, yer(iniz)de ağırlaşıp kaldınız?Ahiretten (cayıp) dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama ahirettekine (göre), bu dünya hayatının yararı pek azdır.

7.) Namuslu kadınlara namus iftirasında bulunmak.

Nikah olmadan olan yaklaşmalar zinaya gider.İftiranın her türlüsüde çok kötüdür. 

Yedi büyük günahın sonuncusu da, başından nikâh geçmeyen masum bir kadına iftira atarak zina etti demektir. Birisine zina yaptı diyebilmek için bir kadının namahreminden biri ile gayri meşru olarak cinsel ilişkide bulunması lazımdır. Bunu da o sırada 4 tane adil, Müslüman erkek şahidin görmesi lazımdır. Bir zinayı tek başına şahitlik ettiysen söyleyemezsin.Olaya şahit 4 kişi gereklidir. Peki, neden bu şekilde sıkıdır bu? 

Bu suçun cezası çok ağırdır.Zinanın cezası, zina edenlerin hayatına son vermeye gitmektedir. 

Yedi büyük günah.Bu yedi büyük günaha dikkat edin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.Bu yedi büyük günahtan başka günah yok demek değil bu.Ama ilk yediyi bunlar oluşturuyor.Kıyamete kadar da böyle olacak demektir bu.Kıyamete kadar mü’minler yedi uçurum, yedi yuvarlayan, helak eden günah olarak bunlardan korunacaklar.

Konuya son olarak güzel bir ayet ile özetleme yapalım.

Eğer size yasaklanmış günahların büyüklerinden kaçınırsanız, geri kalan günahlarınızı örter ve sizi nimet ve ikramlarımızla dolu olan Cennete koyarız.”

(Nisa suresi, 4:31)

Selametle…

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca bu videoyu izlemeni öneririm kardeşim

Paylaş

Bir yorum yaz