Hayale Dayanan Roman Yazmak veya Bunu Okumak Caiz midir?

112
0
Paylaş
Hayale Dayanan Roman Yazmak veya Bunu Okumak Caiz midir?

Hayale dayanan roman; fayda verip İslâm’a ve güzel ahlâka hizmet ederse caizdir; neslin âkidesini ve ahlâkını bozup gerçekleri değiştirirse haramdır.

Mesela: Makâmât-ı Harir’de al-Hâris bin Humman eI-Sürûcî’den rivayet edilen hikâyelerin esası yoktur. Buna rağmen faydalı olduğu için okunmasında bir sakınca görülmemiştir.

Fıkralar da hikayeler gibi değerlendirlir. Buna göre İslam Dininin inanç ve ibadet esaslarına aykırı olmayan yazıları okumanın bir sakıncası olmaz.

Roman, Hikaye, Masal ve Benzeri Edebiyat Eserlerini Hazırlarken, Dine Uygun Olması Açısından Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Roman ve hikâye gerçeğe değil, hayâle dayansa da yapıcı olup İslâmî değerleri tasvir edip hakka hizmet ederse caizdir.

Kur’ân-ı Kerîm ve Ehâdisi Nebeviyye, birçok hakikatlere ışık tutup gerçeği muhatapların kafasına nakşetmek için çok mesel zikretmiştir. Hem de İslâm’ın hâkim olduğu zamanlarda hayale dayanan Makâmatı Harîrî. Kelîle ve Dimne gibi kitapların yazılıp terceme edilmesi ve itina ile okunması da bunu ifade ediyor. Fakat beyazı siyah, siyahı beyaz gösterecek kadar gerçekleri değiştirip şehvet hislerini kamçılayan hikâye ve romanları yazmak ve telif etmek haramdır.

Roman ve Hikâyeleri Çizgi ve Fotoroman Haline getirmek Caiz mi?

Roman ve hikâyeleri çizgi ve fotoroman haline getirme meselesine gelince durum şöyledir:

Bilindiği gibi câhiliyet devrinde câhiller ecdat ve salih kimseleri yadetmek için resim ve suretlerini gölgeli veya gölgesiz olarak yaparlardı. Zamanla bu resimlere kudsiyet izafe ederek onları uluhiyet derecesine kadar çıkarttılar. Tevhid bayrağını dalgalandırıp şirki yok etmeyi hedef edinen İslâm dini, onun kökünü kurutmak maksadıyla insan olsun hayvan olsun bütün canlı varlıkların resim ve suretlerini yasakladı.

Ayrıca yalnız insan ve hayvanın başını veya göbekten itibaren yukarı kısmını veya ortasını yapmadan baş ve ayakları çizgi ve işaretlerle tasvir etmekte de beis yoktur. Binaenaleyh, İslâm’a göre roman ve hikâyeleri İslâmî muhtevaya sahip olduğu takdirde çizgi roman ve fotoroman haline getirebilmek için yapılan resim ve suret tamam olmamalı, yani yalnız başı olmalı veya göbeğe kadar olması, yahut orta kısmının olmaması lazımdır. Aksi takdirde dinen caizdir denilemez.

Kaynak :Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin .

Bazı Merak Edilen Sorular:

HZ. MUSA (AS)’A GELEN ON EMİR NELERDİR?

İNCİL’DE EFENDİMİZ’İN (A.S.M) İSMİ GEÇİYOR MU ?

BİR MÜSLÜMAN OLARAK TEVRAT, İNCİL VE ZEBUR’U OKUMAKTA BİR SAKINCA VAR MIDIR?

CENNET DİLİ ARAPÇA MI OLACAK?

DİĞER İLAHİ KİTAPLARIN BOZULMASINA ALLAH NE İÇİN İZİN VERDİ?

Paylaş

Bir yorum yaz