Hadiste Geçen Zikir Halkaları Cennet Bahçeleri midir?

57
0
Paylaş
cennet bahçeleri

Tirmizi bu hadis rivayeti için “hasen veya garip” demiştir. (Tirmizi, Deavat, 82) “Garib hadis” zayıf hadisin bir çeşididir. Bazı rivayetlerde cennet bahçeleri “zikir halkaları” yerine, “mescitler” olarak ifade edilmiştir. (bk. Tirmizi, a.g.y)

Diğer bir rivayette ise, cennet bahçeleri “ilim meclisleri” olarak bildirilmiştir. (bk. Feyzu’l-Kadir, 1/442)

Sorudaki cennet bahçeleri hadis rivayetini daha uzunca anlatan, Bezzar, Ebu Yala ve Taberani’nin senedi, alimlerin büyük çoğunluğu tarafından zayıf kabul edildiği için hadise de zayıf olarak bakılıyor. (bk. Mecmau’z-Zevaid, 10/77)

Bazı alimlere göre, zikirden maksat Allah’ı lisanla zikretmek, kalple manasını tefekkür etmek ve Allah’ın huzurunda ve azameti karşısında olduğunu düşünüp anmaktır. Bu zikir her amelin ruhu mesabesindedir. Allah’ın azametini, rızasını düşünmeden yapılan her amel noksandır ve ancak zikirle mükemmel olur. (bk. Fethu-Bari, 11/210)

Sonuç olarak diyebiliriz ki, bu hadislerin senetleri zayıf olmakla beraber, farklı rivayetlerde cennet bahçeleri demesinden kasıt “zikir, ilim meclisleri, mescitler” gibi değişik unsurlara yer verilmiştir. Bu açıdan bakıldığı zaman, soruda söz konusu edilen alimler “ilim meclislerinde veya mescitlerde” hayatlarını sürdürüyorlardı. İlimle meşgul olmanın oysaki nafile ibadetlerden daha faziletli olduğu alimlerin büyük çoğunluğunun ittifak ettiği bir husustur.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

KABİRDE CENNETLİK OLDUĞUNU ÖĞRENEN BİRİSİ AHİRET İÇİN NEDEN KORKU DUYAR?

KABİR NASIL HEM CENNET BAHÇESİ HEM CEHENNEM KUYUSU OLABİLİR?

ALLAH’I HER GÜN GÖRMEK CENNETTE MÜMKÜN MÜDÜR?

HER CENNETE GİREN KUL, ALLAH’IN CEMALİNİ GÖREBİLECEK Mİ?

ÖLÜM KORKUMU NASIL YENEBİLİRİM?

Paylaş

Bir yorum yaz