Hadissiz Kur’an Anlaşılmaz mı? Tek Kaynak Kur’an Olamaz mı?

Paylaş
hadissiz kur'an ziyafeti

İslâm tarihinde çözülmelerin yaşandığı ve Kur’an ruhundan uzaklaşıldıgı zamanlar âlimler çıkış yolunu Sünnetin içinde aramışlar ve orada da bulmuşlardır. Çünkü Kur’ân’ı en iyi anlatan şüphesiz Peygamber (asm)’dir.
Hadis-i Şeriflerin önemi iki sebepten dolayıdır. Birisi, Kur’an’ın ona kaynak olarak atıfta bulunmasıdır. Yani hadislerin Kur’an’dan sonra en önemli ve en gerekli kaynak ve delil olduğunu ve hadissiz kur’an olmayacağını yine Kur’an’dan anlıyoruz.

“Andolsun ki, Allah mü’minlere büyük bir lütufta bulundu; zira daha önce açık bir sapıklık içinde bulunuyorlarken onlara, kendi içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, kendilerini temizleyen ve kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderdi.” (Ali İmran, 3/164)

“Biz hiçbir peygamberi Allah’ın izni ile kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de Allah’tan af dileseler sen de resul olarak onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah’ı tövbeleri kabul eden pek merhametli bulacaklardı.” (Nisa, 4/64)

“Hayır! Senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça, iman etmiş olmazlar.” (Nisâ, 4/65)

Bu âyetlerin nüzul sebebi her ne olursa olsun gerçek imanın Hz. Peygamber (asv)’e tam bir teslimiyetle bağlanmaktan geçtiğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Hadisler Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

BUHARİ GÜVENİLİR BİR HADİS KİTABI MIDIR?

BUHARİ VE MÜSLİM HADİSLER SAHİH HADİS OLARAK KABUL EDİLİYOR, BUNUN DELİLİ NEDİR ?

HADİS-İ KUDSİ İLE AYETLER VE DİĞER HADİSLER ARASINDA NE FARK VARDIR?

‘GÖZDEN IRAK OLAN GÖNÜLDEN DE IRAK OLUR’ SÖZÜ, HADİS MİDİR?

PEYGAMBER EFENDİMİZİN HADİSLERİNİ HANGİ KİTAPLARDAN ÖĞRENEBİLİRİM

Paylaş

Bir yorum yaz