Hadislere bakmamızın şart olduğunu ispat edici ayetleri yazar mısınız ?

Paylaş

Değerli kardeşim,

Kuran, Hz. Peygambere uymayı emreder.

Birinci delil: “Eğer bir şeyde çekişirseniz onu Allah’a ve Resulüne götürün…” (Nisa, 4/59)

İkinci delil: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana tabi olun.” (Âli İmran, 3/31)

Üçüncü delil: “Allah’ın ve Resulünün haram kıldığını haram kılmayanlarla savaşın.” (Tevbe, 9/29)

Dördüncü delil: “Peygamber size her neyi verdiyse onu alın. Ve size her neyi yasakladıysa ondan vazgeçin.” (Haşr, 59/7)

Beşinci delil: “Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, hiçbir mümin erkek ve mümin kadın için işlerinde seçme hakları yoktur.” (Ahzab, 33/36)

Altıncı delil:  “Aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin sözü ancak ‘İşittik ve itaat ettik.’ demeleridir.” (Nur, 24/51)

Yedinci delil: “Andolsun ki Allah’ın resulünde sizler için güzel bir örnek vardır.” (Ahzab, 33/21)

Sekizinci delil: “Biz sana Kur’an’ı indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın!” (Nahl, 16/44)

Dokuzuncu delil: “Sonra biz seni din hususunda bir şeriat sahibi kıldık.” (Casiye, 45/18)

Onuncu delil: “Ey iman edenler! Allah’ın ve Resulünün önüne geçmeyin.” (Hucurat, 49/1)

On Birinci delil: “Seni hakem yapmadıkça iman etmiş sayılmazlar.” (Nisa, 4/65)

On İkinci delil: “Allah’a ve Resulüne karşı gelenler.” (Mücadele, 58/5)

On Üçüncü delil: “Allah sana Kitabı ve hikmeti indirdi.” (Nisa, 4/113)

On Dördüncü delil: “O hevasından konuşmaz! (Necm, 53/3)

On Beşinci delil: Hadis-i şerifleri kabul etmeyenler Kur’an ile nasıl amel edecek?

On Altıncı delil: Mescid-i aksa’yı kıble edinme emri Kur’an’da var mı?

On Yedinci delil: Resulün hükmünden ancak münafıklar kaçar. (Nisa, 4/61)

On Sekizinci delil: “Kim Resule itaat ederse, şüphesiz Allah’a itaat etmiştir. (Nisa, 4/80)

On Dokuzuncu delil: “Kim Allah’a ve Resulüne itaat ederse, Allah onu altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar.” (Nisa, 4/13)

Yirminci delil: Kim Resule muhalefet ederse onu cehenneme sokarız.” (Nisa, 4/115)

Yirmi Birinci delil: Kur’an 20’den fazla yerde Resulullah (asm)’a itaati emrediyor.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Bazı Merak Edilenler:

KARA DELİK HAKKINDA KUR’AN’DA VE HADİSLERDE BİLGİ VAR MIDIR?

‘GÖZDEN IRAK OLAN GÖNÜLDEN DE IRAK OLUR’ SÖZÜ, HADİS MİDİR?

DÜNYANIN ÖKÜZLE BALIĞIN ÜSTÜNDE OLDUĞUNU SÖYLEYEN BİR HADİS VAR MI?

KUL HAKKI İLE GELMEYİN,DİYE BİR HADİS VAR MI?

“ÜMMETİMİN TAMAMI AFFEDİLMİŞTİR, ANCAK GÜNAHLARINI İLAN EDENLER MÜSTESNA.” HADİSİNİ AÇIKLAR MISINIZ?

ÇÖREK OTU İLE İLGİLİ HADİS SAHİH MİDİR?

Paylaş

Bir yorum yaz