Hadis-i şeriflerin doğru olup olmadığını nasıl anlarız?

Paylaş

Değerli Kardeşim,

Kur’ân âyetleri nâzil oldukça onları vahiy kâtiplerine bizzat yazdıran Hz. Peygamber (asm), önceleri kendi hadislerinin yazılmasını yasaklamış, fakat hadisleri birbirlerine rivâyet etmelerine izin vermişti.

Bu yasağın sebebi, ashâbın Kur’ân’la hadisleri birbirine karıştırma tehlikesiyle Arap yazısının henüz gelişmemiş olması, okuma-yazma bilenlerin azlığı, yazı malzemesinin kıtlığı gibi sebepler olabilir. Daha sonraları bu mahzurlar ortadan kalkınca veya azalınca Hz. Peygamber (asm)’in, hadislerin yazılmasına izin verdiğini görmekteyiz. Nitekim, hadis yazan otuz-kırk kadar sahâbîden biri olana Abdullah b. Amr 1000 civarında hadis yazmış ve bunları bir sahife (koleksiyon) hâline getirmiş, adına da “es-Sahîfetü’s-Sâdıka” (Doğru Sahife) demiştir.

Sağlığında Hz. Peygamber (asm)’den pekçok hadis öğrenen sahâbe, O’nun (asm) vefâtından sonra bunları başkalarına nakletmiş, böylece hadisler hem sözlü, hem de yazılı bir halde sonraki nesillere intikal etmiştir. Hz. Peygamber (asm)’in vefatından sonra başlayan hadis toplama yolculukları (rıhle) ve hicrî birinci asır ortalarından itibaren görülen “tedvin” (dağınık haldeki hadis malzemesini bir araya toplama) faaliyetleri H. 99-101 yıllarında halife Ömer İbn Abdülaziz (H. 101) zamanında vâliliklere gönderilen emirnamelerle resmî tedvin hâlinde devam etmiş; toplanan bu hadisler konularına göre tasnif edilerek hicrî ikinci asır ortnlarından itibaren hadis kitapları meydana getirilmeye başlanmıştır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Bazı Merak Edilen Sorular:

EN GÜVENİLİR SAHİH HADİS KİTAPLARI (KÜTÜB-Ü SİTTE) HANGİSİDİR?

HZ. MUHAMMED(SAV), BAZI HADİSLERİNDE KENDİNİ ÖVÜYOR MU?

”YAĞMUR YAĞARKEN YAPILAN DUA RED OLUNMAZ” DİYE BİR HADİS VAR MIDIR?

BEYAZ EV’İN (SARAY’IN) FETHEDİLECEĞİNE DAİR PEYGAMBERİMİZİN HADİSİ VAR MI?

HADİS-İ KUDSİ İLE AYETLER VE DİĞER HADİSLER ARASINDA NE FARK VARDIR?

Paylaş

Bir yorum yaz