Fetva Nedir, Kimler Fetva Verebilir?

19
0
Paylaş
Fetva

Fetva, sorulan İslâmî bir soruya yetkili bir kimsenin verdiği cevap, bir meselenin hükmünü belirten veya zorlukla karşılaşılan bir olay hakkında güçlükleri çözmek için verilen kuvvetli cevap. Fetva veren kimseye müftî denir. Bir kimse muhtaç olduğu İslâmî bilgileri ya kaynaklarından bizzat alır. Yahut bunu yapamıyorsa bilenlerden sorarak öğrenir. Kur’an-ı Kerîm de, “… Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorunuz.” (Nahl, 16/43) buyurulur. Ayetlerde fetva kökünden “yesteftûneke = sana soruyorlar” ve “yüftîkum = o size açıklıyor” gibi ifadeler kullanılmıştır .

Bir ayet veya hadisi yorumlamak ve yeni çıkan bir problemi çözmek, bir takım ön bilgileri ve özel yetenekleri gerektirdiği için bunu yapacak kişilerde bazı vasıfların bulunması öngörülmüştür. 

Ahmed b. Hanbel (ö. 241/855) bir kimsenin müftî olabilmesi için kendisinde şu beş vasfın bulunması gerektiğini söyler:
1. İyi niyet sahibi olmak ve yalnız Allah rızasını gözetmek; çünkü kötü niyet, düşünceyi de kötüleştirir,
2. İlim, hilim, vakar ve ciddiyet sahibi olmak,
3. Kendisinden ve bilgisinden emin olmak,
4. Halka kendi otoritesini kabul ettirmek,
5. Fert ve toplum olarak insanları tanımak.

Bu şartlardan da anlaşılacağı gibi müftînin fetva isteyenin psikolojik durumunu dikkate alması, halk nazarında itibar sahibi, basîretli vereceği fetvânın fert ve toplum üzerindeki etkisini kavrayacak bir görüşe sahip olması gerekmektedir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

DELİLİ BİLMEDEN FETVA İLE AMEL ETMEK HARAM MI?

KATILIM (FİNANS) BANKALARINDAN ” KAR PAYI ” FAKTÖRÜNDE YARARLANMAK İSTİYORUM. BU CAİZ MİDİR? BU KONUDA FETVA VERİLMİŞ MİDİR?

HASTALIKTAN DOLAYI MAHREM YERE LAZER EPİLASYON CAİZ OLUR MU?

TESETTÜRE KARŞI ZAAFIM VAR VE YENEMİYORUM, NE YAPMALIYIM?

NAMAZ KILARKEN AVRET YERİNİN AÇILMASI İLE NAMAZ BOZULUR MU?

Paylaş

Bir yorum yaz