Eşim dinden çıkmayı düşünüyor, çıkarsa evliliğimiz geçerli mi ?

Paylaş

Değerli Kardeşim:

Karı Kocadan Biri İslam’dan Çıkarsa :

İslamdan çıkmaya irtidat denilir. İrtidatla birlikte evlilik akdi fesh olur. Ancak mürted tekrar İslam’a döner ve her iki taraf evliliklerini sürdürmek isterse, yeniden bir nikâh akdi ve mehir söz konusu olmaz. Ancak Hanefiler, kocanın irtidadına bağlı boşanmayı bâ’in talak olarak kabul etmişler ve yeniden islama dönmesi durumunda tekrar nikah yapılması gerektiğine hükmetmişlerdir.Müslüman olan karı kocadan biri dinden çıkarsa, derhal ayrıl­mış olurlar, bu talâk anlamında değil, firkat anlamındadır. İster cin­sel temastan önce, ister sonra irtidad meydana gelsin fark etmez, ancak cinsel temastan sonra ise ve murted olan da koca ise, kadına tam mehir verilir.

Cinsel temas meydana gelmeden murted olmuşsa, yarım mehr verilir. Murted olan kadın ise ve cinsel temastan sonra irtidat vuku’ bulmuşsa, tam mehir alır. Cinsel temas vuku’ bulmadan irtidat etmişse, hiç mehr gerekmez.Karı koca ikisi birden irtidat eder ve yine birden İslâm’a dönerlerse, istihsanen nikâhları devam eder. Ama irtidaddan sonra yal­nız biri İslâm’a dönerse, birbirinden ayrılmış olurlar. (El-Kâfi – Hâkim-i Şehîd Mervezî)Adam birkaç defa irtidat eder (dinden çıkar) sonra yine dine döner ve her defasında nikâhını tazelerse, karısı kendisine helâl sa­yılır. Bu dört defa bile tekrar etse, kadının ikinci bir kocaya varması şartı söz konusu değildir. (Celal Yıldırım, Kaynakları İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/518-519.)

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz