Ehl-i sünnetin temel esaslarını söyler misiniz?

Paylaş

Değerli Kardeşim,

Ehl-i Sünnet, “Hz. Peygamber (asm) ile ashabın dinin temel konularında takip ettikleri yolu benimseyenler” anlamında bir tabirdir.

1. Allah vardır ve birdir.

2. Melekler vardır.

3. Kitaplar haktır.

4. Kur’an-ı Kerim, Allah kelamıdır, Kur’an mucizedir.

5. Peygamberler Allah’ın elçileridir, peygamberlik haktır.

6. Hz. Muhammed (asm) Allah’ın elçisidir. Hz. Muhammed en son peygamberdir.

7. Yeniden diriliş haktır. Öldükten sonra dirilme vardır.

8. Cennet ve cehennem yaratılmıştır ve sonsuzdur.

9. Kader vardır.

10. Hayrı ve şerri yaratan Allah’tır.

11. Allah geleceği bilir.

12. Hadis-sünnet dinin kaynağıdır. Hadis-sünnet Allah’ın onayıdır.

13. Sahabiler, peygamberlerden sonra insanların en faziletlisidirler.

14. Mezhep vardır ve haktır.

15. Büyük günah işleyen kafir olmaz.

16. Mümin olarak ölen cehennemde ebedi kalmaz.

17. Mucize vardır ve haktır.

18. Keramet vardır ve haktır.

19. Rüyet, Allah’ı görmek haktır ve olacaktır.

20. Şefaat vardır ve haktır.

21. Cennet lütuftur, cehennem adalettir.

22. Kabir hayatı vardır ve haktır.

23. Mirac mucizesi haktır.

24. Kıyamet alametleri vardır.

25. Dirilerin ölülere duası haktır.

26. Mest üzerine meshetmek haktır.

27. Müslümanım diyene kafir denilemez.

28. Muta nikahı haramdır.

29. Allah mekândan ve zamandan münezzehtir.

30. Gaybı yalnız Allah bilir, dilerse enbiya ve evliyasına da bildirir.

31. Ruh ölmez. Kafir ve Müslüman ölülerin ruhları işitir.

 32. Kabir ziyareti caizdir.

33. Tevessül caizdir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Bazı Merak Edilenler:

SÜNNİLİK NASIL ÇIKTI?

MEZHEP NEDİR?

MEZHEP DEĞİŞTİRMEK CAİZ MİDİR? 

ALEVİLİK BİR MEZHEP MİDİR YOKSA TARİKAT MIDIR?

CEMAATLER VE TARİKATLAR İSLAM’DA GEREKLİ OLAN MÜESSESELER MİDİR?

Paylaş

Bir yorum yaz