Çıplak Ayak Üzerine Mesh Etmek Olur mu?

Paylaş
mesh etmek

Mesh etmek ile ilgili şunları diyebiliriz: Kur’an-ı Kerim’de abdestle ilgili olarak; “Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve -başlarınıza mesh edip- topuklarla beraber ayaklarınızı yıkayın.” (Mâide, 5/6) buyrulmaktadır.

Ehl-i Sünnet mezheplerinin tamamı, bu âyet-i kerimede emredilenlerin; yüzün, dirseklerle birlikte kolların ve topuklarla birlikte ayakların yıkanmasının farz olduğu konusunda görüş birliği içindedirler (İbn Rüşd, Bidâye, I, 15-16).
Hz. Peygamber (asm) ve ashabının abdest alırken ayaklarını yıkadıklarına dair tevatür derecesine yakın bir şekilde nakledilen hadisler (Buhârî, Vudû 7, 24, 28, 38, 39, 41, 42; Müslim, Tahâret, 3, 4, 18; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, XI, 558, 672; bkz. Kettânî, Nazmu’l-mütenâsir, s. 59) ayakları yıkamanın farz olduğuna delildir.

Ayrıca Hz. Peygamber (s.a.v.), abdest alırken ayaklarını mesh etmek gibi yıkayıp da topuklarına su ulaşmayan kişileri gördüğünde, “Vay, o topukların ateşten hâline” (Buhârî, Vudû 27, 29; Müslim, Tahâret, 25-30) buyurmuştur. Yine Hz. Peygamberin (s.a.v.), abdest alıp da ayağı üzerinde kuru yer kalan birisi yanına geldiğinde ona, “Dön de abdestini tam al.” (Müslim, Tahâret, 31; Ebû Dâvûd, Tahâre, 67; İbn Mâce, Tahâra, 139) buyurmaları, abdestte ayakların yıkanmasının farz olduğuna delildir.
Bu âyet-i kerime ve hadislerden hareketle fakihler abdestte çıplak ayak üzerine mesh etmeyi caiz görmemişlerdir.

Kaynak: Diyanet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

FALA BAKMAK GÜNAH MIDIR?

İSLAM’A GÖRE İNSANIN KONUMU NEDİR?

ENSE TIRAŞI OLMANIN, BURUN VE KULAK KILLARINI ALMANIN HÜKMÜ NEDİR?

ÖLMÜŞLERE NEDEN FATİHA SÛRESİ OKUNUR?

KUR’AN-I KERİM’DE BİLDİRİLEN BOŞANMA NEDENLERİ NELERDİR?

Paylaş

Bir yorum yaz