Cennet annelerin ayağı altındadır, hadisinin sıhhati ve tahrici nasıldır?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

– Hadisin senedinde yer alan Musa b. Muhammed b. Ata yalancılıkla itham edilmiştir. Bu sebeple, alimlerin çoğu bu hadisin zayıf veya mevzu olduğunu söylemişlerdir.

– Hakim’in rivayet ettiği iki senedinde de zayıf kabul edilen ravi (Cahime) yoktur. Bu sebepledir ki, Hâkim bu hadisin sahih olduğunu belirttiği gibi, Zehebi de onu tasdik etmiştir. (bk. Zehebi, Telhis, Müstedrekle birlikt, 2/114, 4/167)

Ayrıca hadisin manasının sahih olduğunu gösteren ayetler ve başka sahih hadisler de vardır. (bk. İsra, 17/24; Lokman, 31/14; Ahkaf, 46/15)

– Heysemi de Taberanî’nin (el-Kebir, 2/289) konuyla ilgili olarak yaptığı rivayetin senedinde yer alan bütün ravilerin sika/sağlam olduğunu belirterek hadisin sahih olduğuna işaret etmiştir. (Mecmau’z-Zevaid,8/138)

– Nesai de zayıf ravinin içinde yer almadığı bir senetle bu hadisi rivayet etmiştir. (Nesai, Cihad, 6)

– Nasıruddin Elbani, bu rivayetin sahih olduğunu belirtmiştir. (bk. Sahihu ve Daifu Süneni’n-Nesaî, 7/176/ h. no: 3104)

Bazı kaynaklarda bu rivayetin zayıf olduğunu söyleyenler, içindeki bazı ravilerin durumuna göre söylemişlerdir. Halbuki görüldüğü üzere, senedi sağlam olan rivayetler de vardır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz