Camilerin Süslenmesi Caiz midir?

311
0
Paylaş
Camilerin Süslenmesi Caiz midir?

Camilerin süslenmesi konusunda caiz olmadığına dair genel ve sınırları kesin olmayan bir anlatım vardır.

Camilerin Süslenmesi Bir Peygamber Örneği midir?

Kur’an-ı Kerim “Camileri ancak Allah’a ve ahiret gününe inanlar mamur ederler.” (Tevbe, 9/18) der. Mamur etme hem imar ve inşayı, hem de şenlendirip doldurmayı, fonksiyonel kılmayı anlatır. Ayrıca Camilerin süslenmesi, güzel kılınması ifadesi de mamur etme ifadesinden anlaşılabilir.Hz. Peygamber (asm)’in mescidi sade idi. Basit kerpiç duvarlar, üzeri hurma lifleriyle örtülü idi. Süslü camiler yapmak peygamberî örneğe aykırıdır.

Oysa o zaman bundan başkasını yapma imkánı yoktu. Acilen yapılabilen bundan ibaretti. Hz. Peygamber (asm) mescidini öyle yapmakla beraber, daha mükemmelini ve süslüsünü yapmayı yasaklamamıştı. O zaman evler de böyleydi, ama şimdi kimse evlerin mükemmelliğini tartışmıyor.
Mescidde namaza duranların görebileceği yerleri süslemek, yaldızlamak ve çeşitli tablolar asmak mekruhtur.

Camilerin Süslenmesi Hakkında Hadisi Şerif Var mı?

Bir hadisi şerifte, “camileri süslemenin kıyametin yaklaştığını gösteren işaretlerden olduğu” (bk. Müsned, 3/134) söyleniyordu. 

Oysa Camilerin süslenmesi kıyamet alameti olması, bunun caiz olmadığını anlatmaz. Kıyametin yaklaştığını gösteren her şey kötü değildir.

Bu malzemeden olsa olsa, makul bir gerekçe olmadıkça camileri süslemenin gereksiz ve biraz da hoş olmayan bir iş olduğu anlaşılabilir. Ama günümüzde olduğu gibi camilerin bir kimlik göstergesi olduğu zamanlarda son derecede estetik olmaları adeta bir gereklilik halini almıştır. Diğer yönden süsleyeceğiz diye camilerin rengárenk boyanmaları da bir süsleme değil, bir zevksizliğin göstergesi olmalıdır.

Camilerin süslenip güzelleştirilmesi namaz kılanı meşgul ediyor ise ittifakla mekruhtur.

Süsleme, öğünmek ve gösteriş için yapılıyor ise, bu da mekruhtur. Bırakın süslemeyi bu maksatla cami inşa etmek bile mekruhtur.

Camiyi sağlam yapma ve bu maksatla kireç gibi maddeler kullan­mak bize göre caizdir, mekruh değildir. Buhârî ve Müslim’in Osman b. Affân’dan rivayet ettikleri: “Her kim Allah için bir mescid inşâ ederse, Allah da onun için Cennette bir köşk inşa eder.” Hadis-i Şerifi ile yine Hz. Os­man’ın hilâfeti esnasında mescide yaptığı şeyler bu görüşümüze delildir. Ebû Davud’un rivayet ettiği “Ben mescidleri yükseltmekle emrolunmadım” me­alindeki hadis, bu görüşümüze aykırı değildir. Çün­kü burada yasağa delâlet eden bir şey yoktur.

Bir şeyle emrolunmamak, onun mekruh olmasını gerektirmez. İbn Abbas’ın “Vallahi siz yahudî ve hıristiyanların (kilise ve havralarını) süsle­dikleri gibi, mescidleri süsleyeceksiniz” (Ebu Davud, Salât 12) sözü ise, mevkuftur. Hükmen merfû olduğunu kabul etsek bile bu cemaati, meşgul edecek derecede mesci­di nakışlama ve süslemeye hamledilir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Namaz Hakkında En Çok Merak Edilen Sorular:

TERAVİH NAMAZININ VAKTİ VAR MIDIR?

TERAVİH NAMAZI GEÇ KILINABİLİR Mİ ?

PEYGAMBERİMİZ TERAVİH NAMAZINI SEKİZ REKAT MI KILMIŞTIR?

KADINLAR NAMAZI SESLİ KILABİLİRLER Mİ?

TERAVİH NAMAZI FARZ MI?

Paylaş

Bir yorum yaz