Cami, cemaat ve tarikatlar aynı şeyler midir?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Cami: toplayıcı, toplayan, kaplayan, Müslümanların ibadet gayesiyle toplandıkları yer, ma’bed.

“Câmi” terimi “(cemaatleri) bir araya getiren mescid” anlamındaki “el-mescidü’l-câmi”den kısaltılarak sonradan kullanılmaya başlanmıştır. Kur’an’da, hadislerde ve ilk tarihî kaynaklarda “câmi” yerine “mescid” kelimesi geçmektedir. “Mescid”, “secde edilen yer” anlamında bir mekân ismidir.

Cemaat: İnsanın “toplum halinde yaşama” ihtiyacını en doyurucu bir şekilde din giderebildiğinden, cemâatler din sâyesinde ortaya çıkmış ve dine özgü gruplar olarak kabul edilmişlerdir.

Bunlarda tamamıyla ihlası ve rıza-i ilahiyi esas tutmak şartıyla, yine dinden kabul edilmektedir. Zira bunların başında bulunan alim büyüklerimiz hayatlarının her safhasında “Ben Allah’ın rızasını nasıl kazanırım? Bu insanları nasıl Allah ile barıştırabilirim?” muhasebesi hakimdir. Bu yüzden bu gibi insanların verecekleri her talimatta, Allah’ın koyduğu prensipler doğrultusunda Allah rızası olduğundan bunları da yine dinden kabul etmek gerekir.

Çünkü anlattıkları şeyler, genellikle Kur’an ve hadis kaynaklıdır. 

Tarikat: Hakîkate giden bir yol olmakla beraber, tek yol değildir. Bütün hak tarikatlar, esaslarını Kur’ân’dan almışlardır.

Tarîkatlar, şeriatın birer delili, ab-ı hayat dağıtan bir kevser kaynağıdırlar.(2) Asırlardır nice ehl-i iman, bu menba’dan içmiş, bu muazzam hazineden istifade etmiştir.

Tarîkat, Resulullah’ın miracının gölgesinde kalb ayağıyla ruhanî bir seyrü sülûktur.(3)

Tarikatlar bir çeşit cemaattir. Cemaat bazı amaçlar için belli sistemleri olan topluluklardır. Tarikatlar da bunların bir çeşididir. Hareket tarzları, çalışma sistemleri farklı bir çok cemaat vardır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca konuyla alakalı olabilecek videomuzu izleyebilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz