Bütün Canlıların Çift Yaratıldığı Belirtilmişken, Tek Hücreli Hermafrodit Canlıların Varlığını Nasıl Düşünmeliyiz?

Paylaş
Erkek ve dişi

Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın, zaman üstü haber verdiği ilmî hakikatlerinden biri de, her şeyin çift yaratılması hususudur. “Her şeyi çift (erkek-dişi) yarattık ki düşünüp ders alasınız.” (Zâriyât, 51/49) ayeti, bu gerçeği ifade adına fevkalâde önemlidir. Öyle ki, zerrelerden kürrelere, oradan sistem ve galaksilere kadar her yerde ve her şeyde bu gerçeği görmek mümkündür: İnsanlar ve hayvanlar çift çift olarak yaratılmıştır. Bitkilerin yaratılışı da aynı şekildedir.

Erkeği-dişisi, ilkah-telakkuhu ile her yerde aynı durum söz konusudur. Bitkilerde tozlaşma olsa da, erkek tohum, dişisiyle buluşmadığı müddetçe onların hayatlarını ve nesillerini devam ettirmeleri mümkün değildir. Keza, insanın vücuduna bakıldığında da aynı kanunun cârî olduğu müşahede edilmektedir; zira vücuttaki hücrelerin temel yapısı olan atomlar, eksi-artı yüklü bir kısım temel taşlardan müteşekkildirler.

İnsanla Alakalı Bu Bedîhî Hakikat Kur’an’da Geçiyor mu?

“Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı.” (Kıyâme, 75/39)

“Orada (yeryüzünde) bütün meyvelerden çifter çifter yaratan O (Allah)’dur.” (Ra’d, 13/3) ayet-i kerimesi ise, meyvelerin de çifter çifter (dişili-erkekli) yaratıldığını hatırlatır. Bu ayette ‘küll’ kelimesi, Türkçede, ‘Her, bütün, her şey’ manalarına gelmektedir. Bu kelime, kendisinden sonra gelen kelimeye muzâf olur. Arapçada buna ‘izafet terkibi’, Türkçede ise ‘tamlama’ denilmektedir. Terkipteki ikinci kelime, ya marife (bilinen) veya nekire (bilinmeyen) olur. Eğer bu kelime marife olursa, bir varlığın bütün parçalarına şâmil olur. Şayet nekire olursa, bu defa da o nesnenin umum efradını içine alır. Ayet-i kerimede ‘şey’ nekreye izafe edilmiştir. Dolayısıyla, bundan ne kadar ‘şey’ (nesne) varsa, hepsinin çift olarak yaratılmış olduğu anlaşılmaktadır.

Yâsîn sûre-i celilesinde ise,“Ne yücedir O Allah ki, toprağın bitirdiklerinden, insanların kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeyleri hep çift yaratmıştır.” (Yâsîn, 36/36) buyrularak, daha önce icmâlî verilen ‘çift yarattık’ sözü, burada biraz daha tafsil edilmiştir. Bu ayette evvela her şeyin çift yaratıldığına dikkat çekilmiş, sonra da yerin bitirdiği, ot, çiçek, ağaç vs.. gibi varlıkların hepsi erkek ve dişi olmak üzere bu umumi kanunun şümulüne dahil oldukları vurgulanmıştır.

‘Ve nefislerinizden de…’ Yani sizin nefislerinizde bulunan şeyler de çifttir. Siz, erkek ve dişi olarak çift yaratıldığınız gibi, vücudunuz da bu kaidenin dışında değildir. Orada da artı-eksi değerler mevcuttur.

Kur’an, ‘Daha Bilmedikleri Nice Şeyleri de Hep Çift)(Erkek ve Dişi) Olarak Yaratmıştır. Ayetiyle Ne Demek İstemiştir?

Kur’an, ‘Daha bilmedikleri nice şeyleri de hep çift olarak yaratmıştır.’ ifadesiyle ise muhataplarına şu hususu hatırlatmaktadır:

‘İnsanlar ve hayvanlar dişi ve erkek olmak üzere çift çift yaratıldığı gibi, bitkiler de çifter çifter yaratılmıştır. Dolayısıyla aralarında aşılama olmadıkça üreme olmayacaktır. Ancak sizin bilmediğiniz daha nice çiftler vardır ki, onları da ileride göreceksiniz. Şu andaki ilim ufkunuz, araştırma imkanlarınız bunu tespite kâfi değildir. Ne var ki ileride ilim ve fen inkişaf edecek ve siz daha bir sürü varlığın çift yaratıldığını görebileceksiniz. Biz, en büyük sistem ve galaksilerden, yıldızlar ile güneş arasındaki itme-çekmeye oradan da en küçük âleme, insan, hayvan, ot, tohum ve atomun içindeki temel unsurlara kadar her şeyi çift olarak yarattık.’

Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyan’ın, asırlarca önce söylediklerini yukarıda gördük. Aradan bunca asır geçmesine ve ilim, her geçen gün baş döndürücü bir şekilde inkişaf etmesine rağmen, değişen fazla bir şey yoktur. Kur’an’ın o gün söyledikleri, o günün ilim ve mantalitesi için ne kadar geçerli ise, bugünün ilim ve mantalitesi için de aynen geçerlidir. İşte bütün bunlar, Kur’an’ın, ezel ve ebed sultanı Allah’ın (cc), mu’ciz bir kelâmı olduğunu göstermektedir.

Hermafrodit canlılar içerisinde de çift hücre bulunmaktadır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin.

Bazı Merak Edilen Sorular:

DİŞİ YA DA ERKEK HAYVANDAN HANGİSİNİN KURBAN EDİLMESİ DAHA FAZİLETLİDİR?

CENAB-I HAK CANLILARI YARATMASAYDI KİMSE ACI ÇEKMEZ VE CEHENNEME GİTMEZDİ, BU DAHA MAKUL OLMAZ MIYDI?

KURAN CANLILARIN SUDAN YARATILDIĞINI BİLDİRİYOR AMA SUDAN OLUŞMAYAN CANLILAR VAR?

ALLAH’IN; CANLILARI VE EVRENİ YARATMA AMACI NEDİR?

BAŞKA GEZEGENLERDE YAŞAYAN CANLILAR VAR MI?

Paylaş

Bir yorum yaz