“Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) ayetinden ne anlamamız gerekiyor?

Paylaş

Değerli kardeşim,

Bu gibi ayetlerin geniş kapsamına bakarak “her şey” sözcüğünün bir çok hususa birden delalet ettiğini söylemek mümkündür.  Örneğin;

a. Kur’an’da, vahyin  temel mesajları olan dinin emir ve yasaklarıyla ilgili her şeyin açıklaması vardır (Taberî, ilgili ayetin tefsiri). Ancak bu açıklamaların bir kısmı açıkça, diğer bir kısmı da işaret yoluyla ifade edilmiştir.(Semarkandî, ilgili ayetin tefsiri).

b. Hz. Ali’ye göre, Kur’an’da her şeyin ilmi, bilgisi vardır, fakat insanların aklı, havsalası hepsini ihata etmemektedir.(Semerkandî, a.g.y)

c. Bazı alimlere göre, ayetteki “herşey”den maksat dini ilimlerdir. Çünkü Kur’an dini ilimleri ders vermek içinindirilmiştir. Dinî olmayan ilimler bu kategoriye girmez (bk. Razî, ilgili ayetin tefsiri)

d. İbn Mesud’a göre, bu ayetin verdiği ders şudur: Kur’an’da faydalı olan bütün  ilimler vardır. İnsanların din ve dünyalarıyla ilgili ihtiyaç duydukları her ilim, her bilgi Kur’an’da  söz konusudur(İbn Kesir, ilgili ayetin tefsiri).

e. Kur’an’da insanların din ve dünyalarına ait her şeyin açıklaması vardır. Dinin temel esasları olan iman esasları, özellikle Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. Muhammed’in hak peygamber olduğu hususunun ispatı için gereken her türlü ilim ve bilgi vardır. Bu deliller her türlü dinî, fennî, aklî, kevnî varlıklardan ve olaylarından yararlanarak ortaya konan burhanlar olabilir (İbn Aşur, ilgili ayetin tefsiri).

f. Çağımızda ilmî tefsir anlayışını benimseyenler arasında bulunan pek çok alimin görüşüne göre,

“Kitapta hiç bir şeyi ihmal etmedik.” (En’am, 6/38)

“Yaş, kuru her şey kitab-ı mübin (Kur’an) de vardır.” (En’am, 16/59),

“Biz sana her şeyi apaçık beyan eden kitabı indirdik.” (Nahl, 16/89)

gibi âyetler Kur’an’da bütün ilimlerin var olduğunu gösteriyor.(ez-Zehebî, II/477; Ebû Hicr, 103).

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Bazı Merak Edilen Sorular:

KUR’AN’I BELDEN AŞAĞI TUTMAK SAKINCALI MI?

KUR’AN APAÇIKKEN TEFSİRE NE GEREK VAR?

BİLGİSAYARDA SESLİ OKUNAN KUR’AN-I KERİMİ DİNLEMEKLE HATİM İNDİRİLMİŞ OLUR MU?

BESMELESİZ BAŞLAYAN SURE HANGİSİDİR? BU SURENİN BAŞINDA NEDEN BESMELE YOKTUR?

TEVBE SURESİNİN BAŞINDA BESMELE ÇEKİLMEMESİ NEYE DAYANIYOR?

Paylaş

Bir yorum yaz