Bir vakit namaz kılmamanın cezası, seksen yıl cehennem azabı, diye bir hadis var mı?

208
0
Paylaş

Değerli kardeşimiz,

Herhangi bir ayette veya bir hadisde, namaz kılmayanın cezası seksen yıl olduğuna dair bir ifadeye rastlayamadık.

 Alimler, Nebe’ suresinin 23. ayetinde, bazı rivayetlerde geçen ve cehennemliklerin “hukub”larca kalacağını ifade eden “ahkab” kelimesinin manası üzerinde durmuştur.

 Bu kelimenin tekili olan “hukub”un kırk, yetmiş, seksen, üç yüz altmış vs. yıllar anlamına geldiğini söylemişler. En fazla meşhur olan ise seksen yıldır. Kuvvetli bir ihtimalle, soruda söz konusu edilen namaz cezasının seksen yıllık olduğuna dair husus, bu ayetle bir münasebeti kurularak değerlendirilmiştir.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Paylaş

Bir yorum yaz