Bir Müslümanın başka bir Müslümanı korkutması günah mı ?

Paylaş

Değerli kardeşimiz,

“Bize silah doğrultan bizden değildir.”(Buharî, Fiten, 7)

mealindeki hadiste, Müslümanların birbirinin hak ve hukuklarına saygı göstermeleri imanlarının bir gereği olduğuna işaret edilmiştir. “Bizden değildir” ifadesi, tekfir anlamında olmayıp, işin çirkinliğini ve böyle bir zulmün büyüklüğünü göstermeye yöneliktir. Çünkü, Müslüman’ın görevi, Müslüman kardeşinin hak ve hukukunu savunmak, ona yardım etmek, kâfirlerin ve zalimlerin  zulmünden onu korumak olduğu halde, sadece korkutmak niyetiyle dahi olsa ona karşı kırıcı, yaralayıcı, öldürücü herhangi bir silah çekmek, silah doğrultmak büyük bir vebaldir.

Bu hadisin “bizden değildir” mealindeki ifadesi, “Bizi aldatan bizden değildir.”  (Müslim, Îmân 164) mealindeki hadisin ifadesi gibidir. Yani, bu gibi ifadeler,  bu tür İslama uygun olmayan davranışların çirkinliğini zihinlere yerleştirmek için kullanılan ağır bir azarlama üslubudur.(bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi).

Nitekim, Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Bize silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir.”(Müslim, Îmân 164, Fiten 16. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Büyû 50; Tirmizî, Büyû 72; İbni Mâce, Ticârât 36)

Buna göre Müslümanlara eziyet vermenin apaçık günah olduğu anlaşılmaktadır. Hatta bunun şakası bile yasaklanmıştır.

Şakayla da olsa, bir Müslüman’a silah doğrultmak veya bıçak çekmek doğru bir şey değildir. Her şeyden önce, o insanı korkutmaya ve yaralamaya sebep olabilir. Haksız yere bir Müslüman’ı yaralamak ne kadar günahsa, yaralamaya giden yolları yapmak da o kadar tehlikelidir.

Böyle bir davranışın yanlış olduğunun başlıca iki sebebi vardır. Birisi, o insanı korkutmaktır. Diğeri de onun zarar görmesi ihtimalidir.

Bir Müslüman’ı korkutmanın hadis-i şeriflerde yasaklandığını okuyoruz. Bu konuda Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyuruyor:

“Kim bir mü’mini korkutursa, onu kıyamet gününün korkunç manzaralarından emin kılmamak Allah’ın hakkıdır.” (et-Tergib ve’t-Terhib, 3:484)

Başka bir hadiste ise “bir Müslümana korkutucu bir gözle bakmanın” bile yasaklandığı ifade edilir:

“Her kim bir Müslümana haksız olarak korkutucu bir gözle bakarsa, kıyamet gününde Allah Teala da onu korkutur.” (a.g.e.)

Hatta bazı hadislerde, bir Müslüman’ı korkutmak için eşyasını almak bile yasaklanmıştır:

“Sakın, sizden biriniz şaka ve korkutmak maksadıyla arkadaşının eşyasını almasın.” (Ebu Davud, Edeb: 9)

Bir insanı korkutmanın en tehlikeli yolu, kesici ve ölümüne sebep olacak bir âletle korkutmaktır. Çünkü bazı insanlar, silah ve bıçak gibi şeylerden çok korkarlar. Bazı hastalıkların, korku sonucu meydana geldiği de düşünülürse, yapılan hareketin ne kadar tehlikelere yol açacağı kendiliğinden anlaşılır. Bu konuda da Peygamber Efendimiz (a.s.m)’in uyarıları mevcuttur. Ebu Hüreyre’nin anlattığına göre, Peygamber Efendimiz (a.s.m.) şöyle buyururlar:

“Bir kimse, Müslüman kardeşine bir demirle işaret ederse, bırakıncaya kadar muhakkak melekler ona lanet eder. İsterse anne ve baba bir kardeşine olsun.” (Müslim, Birr ve’s-Sıla: 125)

“Sakın, sizden biriniz kardeşine silahla işaret etmesin. Çünkü işaret eden kimse bilmez ki, belki şeytan o silahı elinden kaydırır. İşaret edilen adamı vurur da, bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanmış olur.”  (et-Tergib ve’t-Terhib, 3:484)

Halk arasında şaka yoluyla silah çeken kimseye, “Yapma, içini şeytan doldurur.” denmesinin sebebi bu hadis-i şerif olsa gerektir.

Evet, şaka yoluyla da olsa bıçak ve silah çekmenin birçok yaralama ve cinayetlere sebep olduğunu hepimiz biliriz. Çevremizden ve basından duyuyoruz, okuyoruz. Zaten bunun yasaklanmasının en önemli hikmeti de budur; böyle kötü bir neticeyi doğurduğu içindir.

Yine bu sebeplerden dolayıdır ki, İbn Hacer, “ez-Zevacir” isimli eserinde bir Müslüman’ı korkutmayı ve ona silah çekmeyi haramlar arasında sayar.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Paylaş

Bir yorum yaz