Bir kafiri dost edinmek günah mıdır?

39
0
Paylaş

Değerli kardeşim,

Kur’an’ın belirttiği gibi, “Ehl-i kitabın hepsi bir değildir.” (Al-i İmran, 3/113) Onların hepsini aynı kategoride görmek, Kuranî ve tarihî realiteye muhaliftir.

“Yahudî ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır. Allah zalim topluluğa hidayet etmez.” (Maide, 5/51)

ayeti, onlarla beşerî ilişkilere mani değildir. Nitekim, Ehl-i kitaptan kız almak, Kur’an’ın hükmüyle sabit bir vakıadır. (Maide, 5/5) 

Hamdi Yazır, bu ayetle ilgili şöyle der: Müminler, Yahudi ve Hristiyanlara iyilik etmekten, dostluk yapmaktan, onlara idareci olmaktan menedilmemiş, onları veli ittihaz eylemekten, yardaklık etmekten nehyedilmişlerdir. Çünkü onlar, müminlere yar olmazlar.

Fıkıh usulündeki “Hüküm müştak üzerine olsa, me’haz-ı iştikak hükmün illetini gösterir.” esasının, üstteki ayeti doğru yorumlama noktasında hatırdan uzak tutulmaması gerekir.

Mesela, “Hırsızlık yapanlara şu cezayı uygulayın.” denildiğinde, hükmün illetinin hırsızlık olduğu aşikardır. Onun gibi, üstteki ayetteki nehiy dahi, Yahudi ve Hristiyanlarla, Yahudilik ve Hristiyanlık cihetleriyle ilgilidir. Demek ki, ayette yasaklanan dostluk, onların Yahudilik ve Hıristiyanlıklarını dost edinmeyin anlamındadır.

Hem de bir adam zatı için sevilmez. Belki muhabbet, sıfat veya sanatı içindir. Her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lazım gelirken, her zaman bunun gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Onun gibi, her bir kafirin her bir sıfatı kafir değildir. Dolayısıyla, onlarda bulunan Müslüman sıfatlar veya faydalı sanatlar noktasından muhatap olmak niçin caiz olmasın? “Ehl-i kitaptan bir haremin olsa, elbette seveceksin.”

Meseleyi şu şekilde özetlemek mümkündür: Onlarla beşeri ilişkilerde bulunmak ayrı, onların din-örf ve adetlerine hayran kalmak ayrıdır. Birincisi Kuran’ın yasağına dahil değilken, ikincisi kesinlikle yasaklanmıştır.

Kaynak: Sorularla İslamiyet

Ayrıca aklına takılan sorular veya merak ettiklerin için Sözler Köşkü YouTube kanalımıza göz atabilirsin 🙂

Bazı Merak Edilen Sorular:

“ALLAH’IN İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEYENLER, KÂFİRLERİN TA KENDİLERİDİR.” (MAİDE, 5/44) AYETİNİ AÇIKLAR MISINIZ?

KAFİRLER TÖVBE ETMEDEN KURTULABİLİR MI?

MÜMİNLERİN ÖLÜMÜ NASILDIR, ACI ÇEKERLER Mİ; KÂFİRLERİN ÖLÜMÜNDEN FARKI NEDİR?

“KİŞİ, SABAH MÜMİN AKŞAM KÂFİR OLACAK.” HADİSİ NASIL ANLAŞILMALIDIR?

MÜNAFIK, KAFİRUN SURESİNİ OKUMAZ, KUŞLUK NAMAZI KILMAZ MI?

Paylaş

Bir yorum yaz